Log QSO

Общий лог: R752MAK, R752MAK/am, UE75AIR

Date UTC Call Band Mod With QSL
18.06.2022 16:38 UB1QBH 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:39 RC7M 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:40 R3UCN 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:41 R4UAC 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:41 RA4FW 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:42 EW6RU 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:42 RA4CW 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:43 R4RH 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:43 UA3UHP 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:45 R6LHG 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:45 RA3SO 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:46 UA3ZRO 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:48 RA6LEL 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:49 UA4FBM 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 16:50 RA3PPH 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:27 R4CHN 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:28 R5AR 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:30 R3EJ 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:32 R5DF 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:34 UA3GX 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:35 RA4PIT 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:43 UA3GX 7 MHz CW R752MAK Sent
18.06.2022 19:46 R2GBH 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:46 R3EAX 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:46 RN6CP 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:48 UA3AAJ 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:48 UA3PMV 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:48 US5MGY 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:50 R3XCK 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:51 R2ZW 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:52 UA3RMR 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:53 R7KP 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:53 UB3ZIC 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:54 R2ZC 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:55 R7NO 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:55 RZ6CC 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:56 RA3SK 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:56 RA4HTG 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:56 UD3B 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:57 YO3JW 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 19:59 RA4HQG 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:00 R4FCQ 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:01 SP2MKO 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:02 RA3DJP 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:02 RF9C 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:02 UA1QW 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:03 R9WGG 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:03 RF9C 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:04 R2GDT/QRP 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:05 R3BV 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:05 R4YAR 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:05 UA3OX 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:06 UB4FBL 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:07 RK6MT 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:08 RU9F 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:08 RZ3AIA 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:09 R2DEG 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:09 R2SCK 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:10 R2EW 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:10 RN1CM 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:11 R2ASD 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:11 RX3QNX 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:12 R7FT 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:13 R4YBC 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:13 RC6AL 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:14 UA6BQU 7 MHz SSB R752MAK Sent
18.06.2022 20:18 SP3GVX 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:09 RA3VE 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:10 RK3V 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:14 RA3DNQ 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:16 RA4AAJ 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:18 RU9F 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:18 RW3DF 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:19 RA1OW 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:19 RA4CW 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:24 UA3WCF 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:25 RD5D 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:26 R4CHL 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:28 RN1CM 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:28 RV5F 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:28 YL2TQ 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:30 UD3B 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:31 R4FDH 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:31 RA4FAU 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:32 RA4HY 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:32 UA4HY 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:34 R2BBJ 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:39 RA4P 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:39 RU7A 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:40 R2AP/6 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:40 RZ1O 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:41 R6LZ 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:41 RD3FT 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:42 UA1D 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 13:43 R7AT 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 14:44 R3KBR 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 14:46 RA6LGP 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 14:48 EW2GI 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 14:48 RW4PP 7 MHz CW R752MAK Sent
19.06.2022 18:43 RA4CLY 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:44 RA4CLY 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:45 UA3GX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:46 UA3GX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:47 UB1AHX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:49 RD3AD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:50 R2ZR 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:50 RD3AD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:51 R2AYX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:51 R2ZR 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:52 R2AYX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:52 RY3D 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:53 RY3D 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:54 RX3DRC 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:54 UB7KCK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:55 RM3DA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:55 RX3DRC 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:56 RA3RPW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:56 RO2X 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:56 UB7KCK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:57 RA3RPW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:59 HA7XL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 18:59 RO2X 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:00 HA7XL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:01 RM3DA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:03 OK1ASG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:04 OK1ASG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:04 RX3DTN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:05 RX3DTN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:18 MQ0DGR 18 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:19 MQ0DGR 18 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:19 MQ0HVU 18 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:20 MQ0HVU 18 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:22 R3BV 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:22 UA4CKZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:23 R3BV 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:23 RL1F 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:26 RL1F 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:27 R1AU 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:27 UA4CKZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:29 R1AU 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:29 UA4HY 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:30 R4CHN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:30 RA3QH 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:31 R4CHN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:31 RX3VF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:32 RA3QH 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:33 R1AI 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:33 RX3VF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:34 EW6FW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:35 EW6FW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:36 R1AI 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:36 R3UBO 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:37 R3UBO 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:37 UA4PT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:38 EW3FH 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:38 UA4PT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:39 EW3FH 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:40 RW9HSB 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:41 RV6HAF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:41 RW9HSB 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:42 RA4FMH 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:42 RV6HAF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:43 UA4HY 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:45 RA3OX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:45 RA4FMH 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:46 RA3OX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:46 UR9MB 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:47 UR9MB 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:49 DL5SUA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:50 DL5SUA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:51 IZ4EKI 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:52 RA6LTD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:53 IZ4EKI 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:54 DG1OAM 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:54 UA4FET 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:58 RA6LTD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 19:59 DG1OAM 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:00 R1BJX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:01 R1BJX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:11 R1BHG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:13 R1BHG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:16 UA4AVN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:17 UA4AVN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:24 RW1CW 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:25 RW1CW 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:26 R1AV 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:27 DO1HDS 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:28 DO1HDS 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:28 R6LMV 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:28 RK3ZB 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:29 DL1LU 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:29 R6LMV 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:30 DL1LU 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:31 RK3ZB 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:35 S56UVB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:37 PE2K 14 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:38 PE2K 14 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 20:50 PD0JMH 14 MHz MFSK R752MAK Sent
19.06.2022 21:01 DH2NJS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 21:02 DH2NJS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 21:06 SP7TF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
19.06.2022 21:07 SP7TF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.06.2022 15:41 R3KEA 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.06.2022 15:42 R3KEA 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.06.2022 15:42 RA4UER 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.06.2022 15:42 UB4CGY 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.06.2022 15:43 RA4ABM 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.06.2022 15:46 R3KBJ 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.06.2022 15:48 UA3IMS 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.06.2022 15:51 EW2GI 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.06.2022 15:53 RA4HGH 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.06.2022 15:53 UY7MZ 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.06.2022 15:54 UA3RBD 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.06.2022 15:55 UC3UAA 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.06.2022 15:56 D1DBM 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.06.2022 16:07 UA6LLX 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 11:43 ON5CDG 18 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:43 R2DVK 144 MHz FM R752MAK Sent
25.06.2022 11:44 ON5CDG 18 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:46 UA6BCB 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:47 RA1OW 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:47 UA6BCB 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:48 RA1OW 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:50 SP1II 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:51 SP1II 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:52 OK1WCF 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:53 OK1WCF 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:53 R6LMV 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:54 R6LMV 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:54 SQ8ECJ 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:56 RL6LS 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:56 SQ8ECJ 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:57 RL6LS 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:57 RX9ATX 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:58 RC7LX 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 11:58 RX9ATX 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:00 RC7LX 24 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:01 IT9SSI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:02 IT9SSI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:02 R6LJK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:03 R6LJK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:08 RM9WF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:09 RM9WF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:09 RZ3ZZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:10 RL3K 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:10 RZ3ZZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:11 OK2BZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:11 RL3K 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:12 OK2BZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:12 YL3AKH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:13 PD7RF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:13 YL3AKH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:14 PD7RF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:17 I8OCA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:18 I8OCA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:19 RV6LCY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:20 RV6LCY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:21 PD1B 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:22 PD1B 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:22 RK6BCP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:23 PD1B 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:23 RK6BCP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:24 PD1B 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:24 R4IQ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:25 R4IQ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:26 YO8AAZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:28 9A2AA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:28 YO8AAZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:29 9A2AA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:30 RA6AY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:31 RA6AY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:33 YO4DG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:34 PD2ATG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:34 YO4DG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:35 PD2ATG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:35 PE1NPS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:36 DL1AXB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:36 PE1NPS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:37 DL1AXB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:37 R3KCW 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:38 R3KCW 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:38 RL7N 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:39 RL7N 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:42 DM4ZPJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:43 DM4ZPJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:44 DJ1TU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:45 DJ1TU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:45 UA3QNE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:46 UA3QNE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:49 RC6AA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:50 PA0KGB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:50 RC6AA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:52 PA0KGB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:53 DL2TM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:54 DL2TM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:54 MQ0EPC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 12:56 MQ0EPC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:09 RW7KO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:10 F2VX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:10 RW7KO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:11 F2VX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:11 OE4GTU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:14 OE4GTU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:21 R1AV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:22 R1AV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:23 R4CHN 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:25 R4CHN 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:26 9A1CCB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:28 9A1CCB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:28 UI4H 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:30 UI4H 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:33 DL1BBO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:34 DL1BBO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:34 R8CEK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:35 R8CEK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:35 RM0F 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:36 OK1PX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:36 RM0F 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:37 DJ1AA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:37 OK1PX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:38 DJ1AA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:39 F4FSY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:40 F4FSY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:42 F4DSK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:42 RY9C 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:43 F4DSK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:45 DL2NO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:47 DL2NO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:48 RA9CAD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:50 RA9CAD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:53 OK1IWS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:53 RA9CAD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:54 OK1IWS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:54 RA9MKL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:55 OK1DOL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:55 RA9MKL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:56 OK1DOL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:56 UA7T 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:57 UA7T 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 13:59 RV6HE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:00 RV6HE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:00 UB6HRZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:02 UB6HRZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:05 R1ZBR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:06 R1ZBR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:07 R6DDF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:08 9A2N 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:08 R6DDF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:09 9A2N 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:11 OH3HPV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:12 OH3HPV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:16 RK6AUV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:17 RK6AUV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:17 YB1TDL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:18 R1CAT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:18 YB1TDL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:19 R1CAT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:19 YB1TDL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:24 UA1ABO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:26 UA1ABO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:29 UA1NFA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:30 UA1NFA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:33 UA1OIW 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:35 RW6AFX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:36 RW6AFX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:37 UA1ZFL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:38 UA1ZFL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:39 UB3DRL 144 MHz FM R752MAK Sent
25.06.2022 14:40 RA1ZP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:41 RA1ZP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:42 R9GB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:42 RU3DQB 144 MHz FM R752MAK Sent
25.06.2022 14:43 PD0WAG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:43 R9GB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:44 PD0WAG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:44 UA3DPF/P 144 MHz FM R752MAK Sent
25.06.2022 14:46 R4FDD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:47 R4FDD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:47 RA4UIV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:48 RA4UIV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:50 RA3TIO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:51 PA1JLG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:51 RA3TIO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:52 PA1JLG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:52 UD6AMI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:53 G0FVT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:53 UD6AMI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:55 G0FVT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:56 R7KAZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 14:58 R7KAZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 15:00 YB2HND 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 15:01 PA3GJK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 15:01 YB2HND 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 15:03 PA3GJK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 15:08 R4CI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 15:15 R3DAE 144 MHz FM R752MAK Sent
25.06.2022 15:20 R2DYA/P 144 MHz FM R752MAK Sent
25.06.2022 15:35 RU3AO 144 MHz FM R752MAK Sent
25.06.2022 16:54 UA6AKH 14 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:04 R5AR 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:05 US4MIG 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:06 R2DWG 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:06 UA7A 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:08 RV4LZ 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:09 RA9SFY/4 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:10 RA4PDK 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:10 UB1NDM 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:12 RA4FVH 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:13 UB3DQY/P 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:14 RU4CK/P 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:15 RN3ZU 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:16 UB4EFH 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:17 RA9TS 7 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 17:53 RK4FD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 17:54 R9GB 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 17:54 RK4FD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 17:55 R9GB 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 17:55 RA9MKL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 17:56 R8AU 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 17:56 RA9MKL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 17:58 R8AU 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 17:58 RA9AMO 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 17:59 RA9AMO 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 17:59 RN3ZKT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:00 RN3ZKT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:01 R4IQ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:02 R4IQ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:02 YO3JW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:03 RA3PDG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:03 YO3JW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:04 RA3PDG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:04 UN9FF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:05 UN9FF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:06 M0BEW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:07 M0BEW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:07 RA3DX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:08 RA3DX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:08 SP2EWQ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:09 SP2EWQ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:09 UB3LBU 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:10 RM9WF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:10 UB3LBU 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:11 RM9WF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:12 R1AV 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:13 R1AV 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:13 UN8PAS 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:15 R6ML 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:15 UN8PAS 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:16 R6ML 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:16 RZ9WU 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:17 IK6DLK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:17 RZ9WU 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:18 IK6DLK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:18 RA4UIV 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:19 IK6DLK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:19 RA4UIV 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:19 UA9FFV 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:21 UA9AX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:21 UA9FFV 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:22 UA9AX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:23 RA4HG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:24 RA4HG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:24 RL3KR 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:25 RA3TIO 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:25 RL3KR 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:26 RA3TIO 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:26 RA3TK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:28 RA3TK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:28 RV6K 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:29 RV6K 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:31 RN3N 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:32 RN3N 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:32 RV6K 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:33 RV6K 7 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:34 RL3K 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:35 RL3K 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:35 RZ3DX 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:36 RZ3DX 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:36 UN9FF 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:37 UN9FF 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:42 R6ML 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:43 R6ML 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:43 RA4SAL 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:44 RA4SAL 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:47 UA3UCV 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:48 RA3TIO 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:49 RA3TIO 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:49 UB8CIV 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:50 R2WAF 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:50 UB8CIV 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:51 R2WAF 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:52 RN3QTS 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:53 EW6CB 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:53 RN3QTS 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:54 EW6CB 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:54 UT3IJ 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:56 R2EA 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:56 UT3IJ 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:57 R2EA 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:57 RU4B 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:58 RU4B 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:58 UA4FEN 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:58 UT3IJ 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:59 R2ZR 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 18:59 UA4FEN 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:00 R2ZR 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:00 RU5X 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:01 RU5X 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:03 R9FAK 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:04 R9FAK 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:04 UB9HEA 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:06 UA3O 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:06 UB9HEA 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:09 R6AC 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:09 UA3O 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:10 R6AC 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:10 RA3DX 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:11 R4AAR 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:11 RA3DX 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:12 R4AAR 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:12 RX9WN 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:13 RA6HA 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:13 RX9WN 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:14 RA6HA 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:14 RO3DW 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:15 RA3TOS 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:15 RO3DW 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:16 RA3RTB 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:16 RA3TOS 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:18 RA3RTB 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
25.06.2022 19:53 DL1DEJ 14 MHz CW R752MAK Sent
25.06.2022 20:06 DL2YCK 14 MHz CW R752MAK Sent
25.06.2022 20:08 IV3SKB 14 MHz CW R752MAK Sent
25.06.2022 20:10 IV3VIR/QRP 14 MHz CW R752MAK Sent
25.06.2022 20:12 F6EYB 14 MHz CW R752MAK Sent
25.06.2022 20:14 DL5AVJ 14 MHz CW R752MAK Sent
25.06.2022 20:22 DJ7OM 14 MHz CW R752MAK Sent
25.06.2022 20:46 UB5ECL 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 20:47 RD8D 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 20:48 R2BW 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 20:48 RX9CAZ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 20:49 R2ZCZ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 20:50 RA4HQG 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 20:51 R2EL 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 20:52 RA3DOK 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 20:53 D0IMJ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 20:54 R4DI 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 20:55 R3PJO 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 20:56 RK3E 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 20:56 UB6LQV 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 21:01 UB1APL 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 21:02 RA3GFS 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 21:04 R2ABZ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 21:05 RU3DNN 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 21:07 R1BLO 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 21:07 UA3IFF 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 21:08 UA1CFE 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 21:09 R3WCO 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 21:11 R3DKT 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 21:13 UB3IBX 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
25.06.2022 22:12 DL7UVO 7 MHz CW R752MAK Sent
25.06.2022 22:14 OK2ZV 7 MHz CW R752MAK Sent
25.06.2022 22:17 DJ3XD 7 MHz CW R752MAK Sent
25.06.2022 22:17 RC6AQ 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:38 R4ACY 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:38 RK9DR 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:39 R4FDH 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:39 RA4CL 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:40 RC6K 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:41 UA1ALY 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:45 DL1ASP 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:45 RT6DA 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:47 RK9A 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:48 RA3RPW 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:48 UA4PBT 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:48 UF4S 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:49 UA9T 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:50 R1BET 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:50 UA4FEN 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:50 UA9JNT 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:51 UD7R 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:51 UI4P 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:52 UA3RFT 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:53 RN1TU 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:54 UA0DUR 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:55 UA4WBV 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:56 UA4AGP 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 10:57 UA3QUS 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:02 UA4FEN 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:04 R7KA 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:05 RV4AS 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:06 RZ9WU 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:07 ES1IP 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:07 RU9CZ 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:08 R1CX 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:08 RA4HX 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:10 UA1AGP 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:11 UA4HGL 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:12 DF1MM 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:13 RW4HB 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:13 RX3QNE 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:16 4L6QL 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:18 RX3R 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:20 OE1PEW 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:20 SP4GFG 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:21 RX3Z 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:22 R7AT 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:23 RX3Q 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:23 UA6AGE 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:25 RA6Y 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:28 RT1L 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:29 RA4CW 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:30 RD4WM 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:31 RT6DH 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:31 UT7MP 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:32 ES2TT 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:32 RA6LDX 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:33 DL3BRE 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:33 UA6XBV 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:34 RA6FC 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:34 YO3JW 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:35 LZ2HR 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:36 R1AC 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:36 RX3DTN 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:36 UA3WCF 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:38 R7TD 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:38 RA3NC 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:39 RV6HV 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:40 R3UCK 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:41 UC4Y 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:42 RL7C 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:43 RA9SCP 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:44 OK7CM 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:44 R2RZ 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:46 SP3EMA 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:47 RA4LF 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:49 G3KOJ 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:49 YT1T 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:50 R0AS 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:50 RX3VF 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:51 RM9WF 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:51 UA1ODM 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:52 R1QE 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:54 HA8TG 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:56 DL5EBE 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:56 UA4NBH 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 11:57 RD1T 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 13:32 R1WBD 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:34 RW3QP 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:34 UA3ZPB 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:35 RW3LL 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:36 UA3ZRO 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:37 UB3YCK 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:39 UA4HOS 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:40 EW1TM 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:43 RA4CLY 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:44 RW3AQ 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:45 RA1AVP 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:46 R1BHR 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:48 RK6MJ 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:49 RL3P 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:52 UA3GEO 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:53 R3UCN 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:54 UG3A 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:55 R1BJM 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:56 R1BLF 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 13:57 RW6MJL 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 14:00 UR2MF 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 14:01 RA3DHS 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 14:02 RA1AMZ 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 14:03 R4PCK 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 14:05 RW3PL 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 14:10 R2ZFX 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 14:12 R3DBS 7 MHz SSB R752MAK Sent
26.06.2022 19:20 EW8CP 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:21 DL8RBR 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:21 UA1NAN 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:22 SP3GVX 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:23 HA2EOA 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:23 R9FDI 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:24 LZ2GG 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:24 RO1M 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:25 RD3AC 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:27 I2KBD 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:27 R4LA 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:28 RZ9WU 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:28 SP2CBS 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:29 RA4Y 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:30 PA3BNT 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:30 UC1Q 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:31 RN1KA 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:32 PI4AAG 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:33 UA3PPE 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:36 UA4YAD 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:37 PD5SS 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:38 ON3ND 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:39 UA9OFH 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:40 R3QX 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:41 RK1AS 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:41 UA3RCX 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:43 LZ1HW/2 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:44 EW6BS 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:44 R7CD 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:44 SP3HYK 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:45 SP2BIK 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:45 UA9CBF 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:46 UA3TCJ 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:47 IK1CJO 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:48 UA4CKZ 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:49 LZ3KB 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:50 RA3LK 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:50 SP2R 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:53 F6DCQ 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:53 RA3GFS 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:54 IU0ITX 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:54 IZ3ETC 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:56 DF7FF 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:57 9A2/ON6GU 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:58 HA5KY 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:58 HA6VH 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:59 LA1VFA 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 19:59 YL3CW 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:00 RA1WZ 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:00 RU3AL/3 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:01 RA1WU 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:01 YT1NM 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:02 EA2BO 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:02 LZ1GG 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:03 R3TW 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:04 DL2NAI 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:05 E77F 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:06 OK1VK 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:07 RL3AEN 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:08 UA3LNM 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:09 UA3WBC 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:10 HA2NM 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:12 R1ZY 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:14 R2RZ 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:14 YU2CW 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:16 UD2F 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:19 CT1GFK 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:19 LZ2KV 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:20 HA2BE 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:23 OK1DOL 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:23 R5FQ 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:24 LZ4UX 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:25 RT3AV 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:26 OK1IWS 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:27 ES1IP 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:29 R2HM 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:29 ZA1ME 7 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:40 HA5KY 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:40 UA1AUW 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:41 JH7VHZ 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:42 IT9MRM 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:42 UD2F 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:43 RW1M 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:44 SP3PVX 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:45 RN2F 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:45 SP3HYK 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:46 F5PRH 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:46 UA1AKA 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:47 OK1DOL 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:48 OK1IWS 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:49 YT1NM 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:51 UA4HOZ 14 MHz CW R752MAK Sent
26.06.2022 20:51 UC4N 14 MHz CW R752MAK Sent
02.07.2022 14:51 R1BJM 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 14:53 RA4UDC 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 14:54 RA6LEL 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 14:54 UB4FGQ 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 14:55 UB6HFO 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 14:57 R2SCN 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 14:57 R3ZG 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:02 RA3SO 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:03 RN6HGI 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:03 UA3SEN 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:04 RA4UER 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:04 RU3SN/P 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:05 RV3LK 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:08 RA4CLY 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:08 UB6HSU 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:09 UB3RFY 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:10 RA3QBQ 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:13 R5ZF 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:13 RC3TD 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:15 R1ST 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:16 UA3DKD 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:18 UA4FBM 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:27 RV6LDU 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:28 R3VB/P 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:28 UB6JBD 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:29 RX3QFY 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:30 R5DG 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:30 RM3U 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:30 UB3PBM 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:31 R2AGH 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:32 RN6LPI 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:33 R4YAQ 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:33 RN3OR 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:34 UB3DQY 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 15:42 RA6LDX 7 MHz CW R752MAK Sent
02.07.2022 15:42 UA4CTE 7 MHz CW R752MAK Sent
02.07.2022 15:43 UA4PBT 7 MHz CW R752MAK Sent
02.07.2022 15:43 UN4T 7 MHz CW R752MAK Sent
02.07.2022 16:00 R3KFM 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:01 R1CCK/P 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:02 EW6AP 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:03 RA1AVP 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:03 UB6LNF 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:05 R6LLP/P 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:06 R3ZG 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:08 RA3QN 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:10 4Z5FW 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:12 R1BKC 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:13 R6LCS 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:14 UA4AOC 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:17 R6LJV 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:17 RA4FQC 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:18 R4FDH 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:19 4Z5FW 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:19 D1DBM 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:19 UA3WCF 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:20 RW7KO 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:21 R9FDC 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:23 RA3WCQ 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:24 RN6LDQ 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:25 RA4CLU 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:26 R4AAW 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:28 UA3WFO 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:31 UA9XH 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:32 UA3ZSW 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:37 RA4PA 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:41 R3KDT 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:42 RK6AFY/M 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:44 UD1C 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:45 R6CI 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:46 UA4PPQ 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:47 R6DSO 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 16:48 RW6HO 14 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 19:27 UA1WBH 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 19:28 RX3M 7 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 21:54 RV3ABS 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 21:56 R6LLM 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 21:57 UA4FCS 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 21:58 R2DZ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 21:59 UA3DKC 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 22:01 UA3QTD 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 22:02 R3DAJ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 22:03 UA3IFF 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 22:04 R3ZAI 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 22:05 RA6FIF 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 22:21 RA3ARN/6 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 22:23 UR3VKV 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 22:25 R4ACV 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
02.07.2022 22:26 UA3MAN 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 09:48 RA3RBN 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 09:49 RA3ZUX 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 09:50 RA3RTB 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 09:51 RA4HTG 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 09:53 R2GDW 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 09:56 R1CBX 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 09:58 R3TLH 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 10:01 RA3TKS 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 10:02 RN3ZCW 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 10:03 R4PGJ/P 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 10:04 RA3TIO 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 10:06 RA3QFQ 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 10:07 UA3WGO 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 10:11 RA4FBX 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 10:11 RU6K 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 11:54 UB3DFZ 144 MHz FM R752MAK Sent
03.07.2022 12:20 UI5Z 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 12:32 R6YAV 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 12:37 R2DMD 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 12:42 R3AB 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 12:43 UB3DUJ 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 12:44 R2GBH 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 12:45 R2DNW 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 12:46 RZ3AIA 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 12:47 RA1AMJ 7 MHz SSB R752MAK Sent
03.07.2022 13:07 G3OAG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 13:09 F4GTB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 13:10 RY9W 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 13:13 RU6AX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 13:17 R1BEO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 13:18 R1CAV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 13:22 IW3SMU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 13:25 RN3FS 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:25 UA3PRC 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:26 R2PA 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:26 RK3DZH 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:28 UA3PF 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:28 UA3PTC 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:29 UA3PFH 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:30 R2SCL 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:31 RV3DLC 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:32 RK3XMA 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:33 R2DUQ 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:34 R2DVU 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:34 RV3RU 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:35 UB3DFZ 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:36 R3PLM 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:36 R3ZQ 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:36 UA3EK 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:39 RG2B 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:41 R2DEV 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:43 RN2P 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:45 RZ3DTK 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:46 R2DG 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:47 UA3CL 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:48 RU3ZL 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:49 RN3FS 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:50 UA3EIZ 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 13:53 UB3PDE 144 MHz FM /am Sent
03.07.2022 14:09 PD1WS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:32 G0ANH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:33 RA4P 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:34 R6FFB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:35 RK4UZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:37 F4FLF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:38 R6FFB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:39 MM0HVU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:42 UN7PNF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:43 RA4LCG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:46 S52D 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:47 SP3GHC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:48 RV4AS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:53 R6FFB 21 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 14:57 RU6AX 21 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:05 PD2HAB 7 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:08 RA6AY 7 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:09 RA1TR 7 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:10 OH8US 7 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:12 RZ3ZZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:14 RW6APC 14 MHz MFSK R752MAK Sent
03.07.2022 15:15 IZ4EKI 14 MHz MFSK R752MAK Sent
03.07.2022 15:15 RC2FB 14 MHz MFSK R752MAK Sent
03.07.2022 15:29 R7MP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:31 RA4HG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:35 RY7G 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:37 RN1ON 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:38 RL1B 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:41 R6MT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:41 RT6DU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:42 R6MT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:43 RM8W 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:44 RT6DU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:49 9A2NA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:50 DL1FAM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:52 DM2FK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:53 RA1OW 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:56 UA4HBM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:57 UA4HBM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 15:59 RK4FD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:00 DL1DXX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:01 RX9WN 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:03 D0AO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:05 R6BH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:06 RA9AMO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:10 R3KJF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:11 R6LIG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:12 R4PI 7 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:13 RX9ATX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:15 UB1TAC 7 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:22 RK6J 28 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:24 R4KZ 28 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:29 UA4PPQ 28 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:31 DD9LH 28 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:33 RU9W 28 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:34 RW9WG 28 MHz FT8 R752MAK Sent
03.07.2022 16:52 R2AX 3.5 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:01 R2AX 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:02 UA3RFT 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:03 RM2D 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:03 RV9CPB 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:04 UA9UFN 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:05 RW1AM 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:05 UT3IZ 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:05 UX2IQ 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:06 UN0OA 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:07 OK1FGS 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:07 RA4UIV 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:08 DL2YCK 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:09 UA6AKD 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:10 LZ2GG 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:10 SM0FPL 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:11 UA9MQI 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:12 R2AX 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:12 RN3N 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:13 UA4NBH 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:14 R5CX 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:15 OK2ZV 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:15 UA3XFO 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:16 DL1USB 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:17 HA3LN 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:17 RA3EF 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:18 RK4CT 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:20 SP2MKO 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:21 RN4ZT 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:21 YT1NM 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:22 RA9AJ 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:22 RM2A 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:22 RZ3DY 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:23 RA4RU 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:23 RZ9WU 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:24 R7KA 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:25 RU3XR/6 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:26 R4IQ 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:26 RM2D 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:27 UA3X 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:27 UA4CKB 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:27 UA9T 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:28 RA3PN 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 17:29 RW3DF 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:25 HA3HS 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:25 RM2D 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:26 RA3AOS 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:27 HB9BLQ 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:28 DM3KF 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:29 OM3YCA 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:30 OM6PR 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:30 RW3FB 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:30 YU2CW 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:31 DL7MB 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:32 UD3B 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:33 GM0EUL 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:33 R2ASD 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:34 LZ3YY 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:35 R9JBZ 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:35 UA3TFS 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:36 OK4RQ 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:36 SV2SKD 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:37 OK1OFM 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:38 I5OVS 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:40 RT7C 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:41 DL5DKG 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:43 OD5ZF 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:43 RT2P 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:45 R1AT 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:46 DL9MZ 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:46 UA3LG 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:48 UB1Q 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:49 UA1ZZ 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 19:50 HA5KY 7 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 20:17 DL1ASP 14 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 20:26 ON3ND 14 MHz CW R752MAK Sent
03.07.2022 20:52 R2RZ 3.5 MHz CW R752MAK Sent
09.07.2022 13:32 DL1HQN 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 13:36 4L6QL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 13:39 A41ZZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 13:44 PA3AIM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 13:48 F1TRF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 13:49 PD5MVH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 13:53 SV1ENG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 13:55 F5POE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 13:58 RA9UUG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 14:03 PG5FRL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 14:10 IK1WGX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 14:12 PD0WAG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 14:22 DL1DQR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 14:29 MW0YAE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 14:33 SP3HYK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 14:36 PD3T 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 14:39 4Z4DX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 14:52 DL1EFX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 14:55 EA3HKA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:07 4X5MZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:12 RA9UO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:14 ON4ASV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:16 DL8UVG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:20 IS0KNG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:21 UN7PGA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:22 UN7PGA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:23 UN7PGA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:24 ER2AW 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:24 UN7PGA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:25 RQ1A 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:26 R7TO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:28 SV1BEE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:29 RW1AX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:30 DH0SP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:33 R6DAI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:36 RN4HHR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:39 RG4H 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:43 RA4AG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:44 R6NW 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:47 R7LX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:49 RW4HB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:51 UN7AB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:55 RD4AAK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:57 UA4AOC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:58 RA3TRR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 15:59 UT2IW 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:01 IU8CDL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:05 RW4PU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:07 RV4LZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:08 RX6AAT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:09 F5HNQ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:10 F5HNQ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:19 RA4HL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:21 R9JAA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:22 RZ9WU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:24 RW6PA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:27 RZ9WZA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:30 4Z4DX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:32 RA3TK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:35 OH7BDI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:36 DL1DAF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 16:42 G4XRX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:13 9A2AA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:14 RA3RGQ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:15 RD7LC 7 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:16 RV4LZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:17 EW1OW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:18 RU3DNN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:19 UA3GJM 7 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:20 9A2NA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:21 RK1AS 7 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:28 RV6F 14 MHz MFSK R752MAK Sent
09.07.2022 17:30 D1DVA 14 MHz MFSK R752MAK Sent
09.07.2022 17:31 UA1ALW 14 MHz MFSK R752MAK Sent
09.07.2022 17:32 EA5WO 14 MHz MFSK R752MAK Sent
09.07.2022 17:33 LZ1XM 14 MHz MFSK R752MAK Sent
09.07.2022 17:42 YO3IWZ 28 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:45 HG8LXL 28 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:47 HA7XL 28 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:48 RA6HA 28 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:50 RK6BCX 28 MHz FT8 R752MAK Sent
09.07.2022 17:53 EW8AP 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 09:36 UA6ARR 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 09:38 UA6FD 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 09:40 RM8W 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 09:42 RQ7R 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 09:44 R6AC 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 09:45 RA9AJ 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 09:48 LZ2KTS 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 09:50 R6FX 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 09:52 UB7KCK 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 09:54 RV6F 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 09:56 R6KEE 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 09:58 RZ9WA 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 10:00 RA9ANC 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 10:04 UA6EC 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 10:13 YO9AFT 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 10:20 R7YZ 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 10:32 RY9W 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 10:42 RU6L 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 10:48 RA6AY 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 11:00 UI4P 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 11:04 LZ3YY 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 11:10 R6LFO 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 11:31 EB3JT 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 11:34 SV9CAF 21 MHz MFSK R752MAK Sent
10.07.2022 11:42 R4GR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 11:44 HA1ALX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 11:45 HA1ALX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 11:45 HG3FMZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 11:46 OH3OJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 11:48 PD2WL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 11:49 R6DRW 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.07.2022 18:00 EW1CY 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:02 YT1T 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:03 R9JX 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:06 OE2ASL 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:07 R1TET 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:08 RA3RPW 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:08 RN4ZT 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:09 HA2RQ 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:09 R3UG 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:10 RX9WN 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:11 RN6CH 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:11 UN0OA 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:12 RW4CA 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:13 R3FBG 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:14 LZ3SM 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:14 RK1AS 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:15 DM4JA 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:15 RA3EF 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:16 S51AP 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:16 UD3B 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:17 RX3X 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:19 RA3BY 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:21 RA1ZCV 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:24 UA6LLX 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:24 YU1ZH 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:25 R1ZBE 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:30 RZ6RW 7 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:35 UT3IZ 14 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:38 WA2HZR 14 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:39 RZ4AG 14 MHz CW R752MAK Sent
10.07.2022 18:40 RA6AGR 14 MHz CW R752MAK Sent
16.07.2022 15:25 EW1OW 7 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 15:26 UA3YFL 7 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 15:27 UA3IFF 7 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 15:29 RA4CLY 7 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 15:30 RA6AY 7 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 15:31 RA1AVP 7 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 15:31 RM8W 7 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 15:33 UD6ALR 7 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 15:52 RA1QDZ 14 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 15:54 EW4EM 14 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 16:54 RK4FAU 7 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 16:55 R4FCT 7 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 16:57 R4DI 7 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 17:04 RZ3EN 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 17:07 UA3SCR 7 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 21:15 RY2B/P 7 MHz SSB R752MAK Sent
16.07.2022 21:22 EU6R 7 MHz CW R752MAK Sent
16.07.2022 21:25 OM7AT 7 MHz CW R752MAK Sent
16.07.2022 21:27 DJ3XD 7 MHz CW R752MAK Sent
16.07.2022 21:27 OM3YCA 7 MHz CW R752MAK Sent
16.07.2022 21:40 F6DCQ 14 MHz CW R752MAK Sent
16.07.2022 21:43 IZ3GHP 14 MHz CW R752MAK Sent
16.07.2022 21:44 KP4DX 14 MHz CW R752MAK Sent
16.07.2022 21:45 IV3VIR 14 MHz CW R752MAK Sent
16.07.2022 21:46 DL6ED 14 MHz CW R752MAK Sent
16.07.2022 21:56 M0SDB 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 08:53 DL1NEO 21 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 08:57 DL5CD 21 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 09:03 EA5RW 21 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 09:04 EA5RW 21 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 09:07 RW0AR 21 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 09:09 BD0AS 21 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 09:11 IZ5JNO 21 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 09:12 IZ0AEZ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 09:14 IZ5JNO 21 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 09:16 GU5WZY 21 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 09:21 YU7ZZ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 09:24 DL1HRN 21 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 09:26 9A3JB 21 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 12:57 DL7ACA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:00 HA1DJF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:03 HA2EOA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:05 DJ0BS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:06 HA7XL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:07 HA7TM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:09 DG9SDN 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:11 OZ3MDJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:12 OZ4ABH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:16 R8OAE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:17 UA6BQR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:20 DL5NAV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:24 IK4LZH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:27 TA2EE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:29 R6DJR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:35 DL1DEU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
17.07.2022 13:41 DG1RMY 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:42 DG1RMY 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:42 DL5NAV 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:43 OM2BK 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:44 IZ0MIT 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:45 LA2GCA 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:45 OK1ZCF 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:46 EA1EAU 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:48 M0JYE 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:48 W1YY 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:49 EA3HMM 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:50 DK6OV 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:52 IZ4JMA 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:54 RW7KO 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 13:55 RY9W 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 14:04 DL5PT 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 14:07 PA3FLA 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 14:08 A65DF 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 14:10 HA1DBO 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 14:12 DK1CO 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 14:13 DH8AMG 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 14:15 OM3CND 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 14:15 S58MU 14 MHz MFSK R752MAK Sent
17.07.2022 15:20 DL3ANK 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:20 OK1LNC 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:22 HA3MN 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:23 HA5BDO 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:24 MI0SAI 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:24 RV6AGC 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:25 SM6PDS 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:26 YO2BMK 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:28 F8DGF 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:28 IZ6BXQ 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:28 R3AT 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:29 DL1DXX 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:29 IK6QOP 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:30 F5ROW 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:33 JH1FTL 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:34 F5ROW 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:36 LZ2HR 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:36 UA0FG 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:37 R0AF 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:38 LZ3YY 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:39 UK8LA 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:40 YU1GN 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:41 DL1CW 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:42 R3DMO 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:43 HA5CRT 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:44 RA3AL 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:45 YU7CQ 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:46 HA5UX 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:46 YO3LW 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:47 IV3IPS 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:47 LZ1PF 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:47 SP3GVX 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:49 RU7KQ 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:50 OK3DM 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:51 DL1KHU 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:51 LZ2PP 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:52 R7KBB 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:53 RA4UIV 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:54 DL9NEI 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:54 RA6AR 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:55 E73AK 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:56 UX2IQ 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:57 DK5FN 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:58 S58MU 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 15:59 OK2ZV 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:00 RQ6K 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:03 DF6QB 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:03 UA9AOY 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:04 DL8WN 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:04 HA6OZ 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:04 IZ0AEZ 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:05 RK6KNF 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:09 DH6AYG/QRP 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:09 UA9CBF 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:11 DF6QB 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:11 DK8AH 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:11 UB8SFR 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:12 OM7AW 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:13 RV9CM 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:15 SA7MAX 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:15 YO9WHI 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:16 IK5XCT 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:16 LZ2GG 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:16 YT5M 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:18 YT1T 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:18 YU5DR 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:19 HB9ADC 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:19 YT5FD 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:19 YU5TM 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:21 LZ3SM 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:22 RU9AD 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:23 G4PVM 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:23 R7KA 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:24 ON4LY 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:26 R9OM/6 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:28 RA1AGX 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:29 RA4UIV 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:29 UA3LAR 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:30 LZ80VP 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:31 RU7KQ 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:31 Z32U 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:33 IK5MEL 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:33 RV3LO 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:34 RA9DZ 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:37 DL8KAC 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:37 LZ4UX 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:37 S51DX 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:38 HA6VH 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:39 RM9J 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:39 UA9AND 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:40 RC65F 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:41 DM3SWD 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:42 RN6DR 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:46 R7AM 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:50 F8BJO 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:52 YU1KN 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:55 LZ4ER 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:55 R7RC 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:56 DL7EQ 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:57 RA3MD 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:57 YU7ZX 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:58 EA2AJD 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:58 RA3FH 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 16:59 HA2EOU 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 17:46 DL9LM 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 17:49 LZ2GG 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 17:52 DL1ROT 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 17:53 DH6BH 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 17:54 R9JAA 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 17:55 EA3KE 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 17:55 YT1NM 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 17:56 UA9FBC 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 17:57 R8AT 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:00 UA9OFH 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:01 OK1MI 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:02 HA8WP 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:02 R2SW 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:03 R1ZCV 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:05 OK5SA 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:06 OK2MBP 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:07 RW0JW 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:08 SV1ABB 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:09 4Z5NX 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:11 DL2HUM 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:13 PA7RA 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:14 M5NCW 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:17 UA4C 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:19 R1ZCV 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:20 DF4DJ 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:22 HA0BR 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:23 IK1YBL 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:23 YU2CW 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:24 YO2ARM 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:26 ON5EAZ 14 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:30 RA3YDA 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:31 EW6RU 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:32 RA3VE 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:33 R3PMB 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:33 RK3V 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:34 DL1ASP 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:35 UA4CGR 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:35 YT1NM 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:36 R1BET 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:36 RA6MF 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:36 UA6LEX 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:38 DF2IAH 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:38 RX6FJ 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:39 RC7LQ 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:40 EW1TZ 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:40 RA4ZA 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:41 DL2LQC 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:41 RA4RU 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:42 LZ1KPW 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:42 RA3DJW 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:43 RO5O 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:44 DF8TM 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:44 RX6CM 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:45 OM7AW 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:47 RL3F 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:48 RW4CA 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:49 RT3C 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:49 UA4POD 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:50 RA3SK 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:50 SP5CUK 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:51 R3EV 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:51 RW3UX 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:52 R7GA 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:52 RU4HU 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:52 UA6XBV 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:53 ON4APU 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:53 R3KIA 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:54 RA1AGX 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:55 DL5NAV 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:55 HA0GK 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:55 RW4HD 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:56 DJ3XD 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:56 EW6BS 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:57 S58MU 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:58 R6CW 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 18:58 YO2CJX 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 19:00 IV3XHM 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 19:00 RZ3AEN 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 19:01 RM2R 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 19:02 UA3WBC 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 19:08 RU7N 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 19:09 RU4HU 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 19:09 YU7CQ 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 19:11 R1ZCV 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 19:11 SV1ABB 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 19:12 F5OIH 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 19:18 R3DBS 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:20 R4CGQ 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:21 R2AYX 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:21 UB3DVI 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:22 R3LCU 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:24 UA4HNE 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:25 D0ISR 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:26 R3EAB 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:27 UB1ZCC/3 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:28 R3EAB 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 19:29 D1IRA 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:29 UB3WCR 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:30 EW7Y 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:30 UA3SCU 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:33 R3KEA 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:34 R6LC 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:35 R3KIA 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:38 RT3C 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:40 US6ICU/QRP 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:41 RN3ZU 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:42 R2AZK 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:43 DL1ASP 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:44 UD6ARL 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:45 RA4CW 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:46 R2DPM 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:46 UA3WGJ 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:48 D0IVX 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:48 R7KP 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:48 UA3LNM 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:49 R2ABZ 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:51 UB3YCJ 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:52 RA3WBG 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:54 RA4CW 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:54 RN3W 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:56 RA3EJ 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:56 RN3W 7 MHz CW R752MAK Sent
17.07.2022 19:57 RA3GFS 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:58 R4YBC 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:59 RA3DJP 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 19:59 RK4HS 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 20:01 R2DYV 7 MHz SSB R752MAK Sent
17.07.2022 20:02 RJ6B 7 MHz SSB R752MAK Sent
23.07.2022 09:19 F5MSU 14 MHz MFSK R752MAK Sent
23.07.2022 09:20 GI5RPG 14 MHz MFSK R752MAK Sent
23.07.2022 09:21 RV1AG 14 MHz MFSK R752MAK Sent
23.07.2022 09:21 R4ZZ 14 MHz MFSK R752MAK Sent
23.07.2022 09:22 GI5RPG 14 MHz MFSK R752MAK Sent
23.07.2022 09:23 RO6G 14 MHz MFSK R752MAK Sent
23.07.2022 09:23 UA4N 14 MHz MFSK R752MAK Sent
23.07.2022 09:24 ON4RYH 14 MHz MFSK R752MAK Sent
23.07.2022 09:25 ON5CDG 14 MHz MFSK R752MAK Sent
23.07.2022 09:28 RW7M 14 MHz MFSK R752MAK Sent
23.07.2022 09:31 RJ6B 14 MHz MFSK R752MAK Sent
23.07.2022 09:33 IW1PPB 14 MHz MFSK R752MAK Sent
23.07.2022 09:41 2E0LWI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 09:43 SV2AJX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 09:44 IU0AFP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 09:46 G3UAS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 09:47 EC3A 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 09:48 EA3ZD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 09:49 RA3TOS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 09:51 ON3MF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 09:52 OE5TXF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 09:54 UD6AOY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 09:59 HA7TM 21 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:01 RX6AM 21 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:14 SP1II 21 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:17 RA1OW 21 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:19 SP6M 21 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:25 R4HEA 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:26 DF7GG 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:27 R4IQ 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:29 DF7GG 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:29 R4IQ 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:31 R4IK 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:32 UA1ORK 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:32 R4IQ 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:34 RV9FF 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:37 R4IQ 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:39 RW4HM 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:44 UA4LF 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 10:45 SP6RCK 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 11:05 UA1OMS 24 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 11:38 RA6ANN 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 11:49 R7CT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 11:56 OH2BCK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 12:16 UA4NX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 14:13 9A2KS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 14:18 JR3IIR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 14:29 DD3SF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 14:37 NI0K 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 14:40 W1CU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 14:42 R7HC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 14:47 OE1SGU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 14:55 IZ2LWE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:03 PD0ADC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:08 UA6HJT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:09 RA9UAD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:11 SM6BZV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:12 RV0APH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:15 IU8CNE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:18 RU7KQ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:19 MI0OBC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:24 R9WJ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:26 RD6MR 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:28 RD3AAD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:29 RV9ABE 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:32 UA4AHP 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:34 RA3PN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:37 RO6G 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:39 R4HFK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:41 R3WI 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:42 UA9CJM 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:43 YL3NU 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:46 RC7KH 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:47 UA9XL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:49 YL3AKH 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:50 R7NK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:51 OH3OJ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:58 OH9FTW 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 15:59 RM1O 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 16:06 DC8WV 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 16:08 RW1C 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 16:10 RA9MKL 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 16:13 UA9AX 28 MHz FT8 R752MAK Sent
23.07.2022 21:32 AO1XCN 14 MHz CW R752MAK Sent
23.07.2022 21:43 YO3RCL 14 MHz CW R752MAK Sent
23.07.2022 21:50 UA3QTB 7 MHz SSB R752MAK Sent
24.07.2022 10:38 D1NVG 7 MHz SSB R752MAK Sent
24.07.2022 10:41 RU3OH 7 MHz SSB R752MAK Sent
24.07.2022 10:44 R3KKB 7 MHz SSB R752MAK Sent
24.07.2022 10:46 UB3RH 7 MHz SSB R752MAK Sent
24.07.2022 10:47 R3MBH 7 MHz SSB R752MAK Sent
24.07.2022 10:53 UA6BH 7 MHz SSB R752MAK Sent
24.07.2022 10:57 OK1IC 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 10:57 SK1BL 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 10:58 OK1VK 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 10:58 R4DI 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 10:58 RN3QO 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 10:59 ER1KW 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 11:00 UA6LCT 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 11:01 RU4AR 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 11:02 R9JBZ 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 11:02 RY3D 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 11:07 EW2R 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 11:07 IU0PIO/7 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 11:09 R1BIL 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 14:28 YO3BIG 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 14:30 FS5GI 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 14:31 UA9OSB 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 14:33 UD7R 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 14:34 SP3BLK 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 15:25 RA3CQ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 15:25 RA3CQ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 15:31 HG8LXL 21 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 15:31 HG8LXL 21 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 15:45 DH5NC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 15:45 DH5NC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 15:49 DL8UVG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 15:49 DL8UVG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 15:52 SM7VGY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 15:52 SM7VGY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:00 R7GA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:00 R7GA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:01 RA1AGJ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:01 RA1AGJ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:02 UA9UIS 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:02 UA9UIS 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:04 2E0SVX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:04 2E0SVX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:05 RK6BCP 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:05 RK6BCP 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:06 RW9AZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:06 RW9AZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:07 RO3DW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:07 RO3DW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:13 LZ1XM 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:13 LZ1XM 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:14 RU3EQ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:14 RU3EQ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:16 R9WCK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:16 R9WCK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:20 UA9LDT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:20 UA9LDT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:21 OH1NJN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:21 OH1NJN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:23 RT7KM 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:23 RT7KM 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:24 OK1ZCF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:24 OK1ZCF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:26 SM7VGY 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:26 SM7VGY 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:29 RM1B 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:29 RM1B 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:33 R4FDD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:33 R4FDD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:34 UA6EU 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:34 UA6EU 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:37 RC7LX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:37 RC7LX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:39 UA1ZFL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:39 UA1ZFL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:41 RN1CW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:41 RN1CW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:42 R6FFB 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:42 R6FFB 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:46 RW6AVK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:46 RW6AVK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:48 UT2IW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:48 UT2IW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:49 RW9WG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:49 RW9WG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:50 R8QAN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:50 R8QAN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:54 UA9MKA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:54 UA9MKA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:55 R8CEG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:55 R8CEG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:57 R4IK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 16:57 R4IK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:00 D1IJZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:00 D1IJZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:01 RA3LCX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:01 RA3LCX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:02 RA3LCX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:02 RA3LCX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:03 RK2Z 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:03 RK2Z 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:05 RY9W 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:05 RY9W 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:06 R3TIT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:06 R3TIT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:07 RA3LCX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:07 RA3LCX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:08 R7IW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:08 R7IW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:09 RU3T 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:09 RU3T 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:10 UB1CCL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:10 UB1CCL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:11 UB8A 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:11 UB8A 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:12 RA1OW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:12 RA1OW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:14 RY9C 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:14 RY9C 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:15 RA3LCW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:15 RA3LCW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:18 R7KM 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:18 R7KM 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:20 DL5NAV 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:20 DL5NAV 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:23 RQ2Q 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:23 RQ2Q 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:26 HA3PT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:26 HA3PT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:30 PD9BG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:30 PD9BG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:33 RD5D 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:33 RD5D 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:34 RZ1O 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:34 RZ1O 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:35 R4ABO 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:35 R4ABO 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:36 RZ6MB 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:36 RZ6MB 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:37 F5IDJ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:37 F5IDJ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:40 R4CI 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:40 R4CI 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:41 RA3TRR 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:41 RA3TRR 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:42 UA3O 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:42 UA3O 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:44 UA9XL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:44 UA9XL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:46 IK2QEB 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:46 IK2QEB 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:48 UA3NFG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 17:48 UA3NFG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
24.07.2022 18:14 IS0LYN 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 18:15 SP6GTN 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 18:18 RC9A 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 18:20 DL8IH 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 18:21 JA7GDS 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 18:22 SV2CQB/1 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 18:29 OK1WCF 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 19:51 DM2BKB 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 19:53 HA2EOA 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 19:56 YU5PMT 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:00 CT1DRB 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:02 OM2AM 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:04 HA3GZ 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:07 4Z5PF 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:10 LZ3PZ 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:12 JA7BEW 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:13 OK1PC 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:14 ZA1ME 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:17 LZ1BY 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:18 R4ADD 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:19 G4UDC 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:20 DF8QQ 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:20 OM3TJ 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:23 JA8DNV 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:25 EA6/DL1FMG 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:26 OK1TLB 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:27 E74A 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:31 R6CW 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:32 HA3IC 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:33 IK2AVH 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:36 YT7XA 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 20:39 HB9CVN 14 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 21:03 RZ4M 7 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 21:07 DL7VDJ 7 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 21:08 UD8D 7 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 21:14 9A655AX 7 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 21:15 SV2AEL 7 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 21:22 OK2ZV 7 MHz CW R752MAK Sent
24.07.2022 21:30 YT5M 7 MHz CW R752MAK Sent
25.07.2022 13:18 EW6CB 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 13:19 EW7LZ 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 13:20 R1AV 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 13:33 EW6CB 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 13:54 R7BI 14 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 14:02 R2APD 14 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 14:03 PD7RF 14 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 14:40 RU3EQ 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 14:42 RA3APK 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 14:56 UA4NCX 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 14:57 RA4FAU 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:00 R6ML 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:12 R8CFK 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:19 RV4LZ 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:22 RM4HX 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:30 R9AA 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:32 UI4H 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:35 R9AA 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:38 RN9CA 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:39 RA4HG 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:40 YL3AKH 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:41 R1AV 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:44 RX9ATX 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:45 UA3O 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:47 RU3SN 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:49 R9TS 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:51 RK6LR 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 15:55 YO3JW 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 16:03 RA3ZH 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 16:06 UA6LIK 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 16:09 RV0APH 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 16:11 R4ZZ 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 16:12 UY7IV 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 16:15 RM1B 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 16:18 RU5X 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 16:20 R4RI 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 16:24 RY9W 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 16:27 RK4UZ 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 16:33 R6LI 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 17:07 R3MBV 3.5 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 17:11 RU3X 3.5 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 17:35 R2AX 14 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:13 R2PT 3.5 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:19 RA4LY 3.5 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:21 R3TIT 3.5 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:25 RV3ZQ 3.5 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:26 R3TKM 3.5 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:34 RA3PDG 3.5 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:44 RK4FD 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:45 RL3DD 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:48 R3UAX 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:49 OH2BCK 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:51 RX3VF 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:53 UA6ANQ 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:53 UB7KCK 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:55 UB1CCL 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:56 R3IBU 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 18:57 RA1WZ 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 19:00 UA3RCX 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 19:02 RX9WN 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 19:03 UA3LKM 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 19:05 RA3YAO 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 19:07 R3LCG 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 19:09 YO4NF 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 19:12 S52D 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
25.07.2022 19:17 RA1AGX 7 MHz FT8 UE75AIR Sent
30.07.2022 13:48 IZ1WYO/M 18 MHz SSB /am Sent
30.07.2022 13:52 G4VZV 18 MHz SSB /am Sent
30.07.2022 13:55 DK1NO 18 MHz SSB /am Sent
30.07.2022 13:55 JE1SSE 18 MHz SSB /am Sent
30.07.2022 13:57 IS7AR 18 MHz SSB /am Sent
30.07.2022 14:20 UA3PFN 144 MHz FM /am Sent
30.07.2022 14:21 R2PAS 144 MHz FM /am Sent
30.07.2022 14:22 UB3PBQ 144 MHz FM /am Sent
30.07.2022 14:23 R3XD 144 MHz FM /am Sent
30.07.2022 14:23 UA3PTC 144 MHz FM /am Sent
30.07.2022 14:24 UA3PQC 144 MHz FM /am Sent
30.07.2022 14:24 UA3XX 144 MHz FM /am Sent
30.07.2022 14:25 UA3PFH 144 MHz FM /am Sent
30.07.2022 14:40 RA3PN 18 MHz SSB /am Sent
30.07.2022 15:05 UB3AWF 18 MHz SSB /am Sent
30.07.2022 15:07 4Z5AV 18 MHz SSB /am Sent
30.07.2022 15:14 RD1C 18 MHz SSB /am Sent
30.07.2022 15:17 DK1MV 18 MHz SSB /am Sent
30.07.2022 15:19 RX3XA 18 MHz SSB /am Sent
30.07.2022 15:25 EA4HDC 18 MHz SSB /am Sent
30.07.2022 15:30 RA9CCJ 18 MHz SSB /am Sent
30.07.2022 20:01 RN1NEB 7 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:09 R3UCO 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:10 R2UCO 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:11 RV3ABS 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:12 R3RAF 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:13 R2BCK 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:13 UB3AMO 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:15 UB3GED 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:16 UA3WGJ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:17 R3IC 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:19 RA3DJP 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:22 R2GDW 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:24 RU4CK 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:25 R3EV 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:27 R2BBT 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:28 US5MAW 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:32 UC3UAA 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:33 UA3LID 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:35 R2DYV 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:36 UD3B 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:42 RZ3AEY 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:45 RA1TAL 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:47 RA3LK 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:48 RA3DOK 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:49 UA3RBD 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:50 R9SY 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:50 RU7N 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:58 RU3DD 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 20:59 RY1OXI 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 21:03 R3YAA 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 21:05 R3UCO 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
30.07.2022 21:08 UB4CJH 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
31.07.2022 11:13 4U1A 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:16 RN3DN 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:17 RA6ADQ 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:19 UB3AWF 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:21 OK7CM 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:22 R9FO 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:25 R9WGG 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:25 UN4PG 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:26 IT1NM 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:32 R1AC 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:33 RU3FA 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:34 I2JSB 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:35 OE3ZJC 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:36 DL1ASP 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:36 R4WDX 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:37 R4DI 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:38 R1IO 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:38 RU3ADA 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:39 RA4LY 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:40 UA0WX 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:41 R7AT 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:41 R8FT 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:42 RY0A 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:43 R4IC 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:44 RW4CJH 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:45 RW3XW 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:48 RX4HX 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:48 UA0WG 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:51 IK2FYH 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:51 YU9MBA 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 11:57 RM7G 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 12:01 DL1RI 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 12:03 R8CT 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 12:04 R7KFR 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 12:05 DL3AG 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 12:06 YU7CQ 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 12:11 OK1VK 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 12:26 R3PFU 144 MHz FM /am Sent
31.07.2022 12:27 R2DVK 144 MHz FM /am Sent
31.07.2022 12:38 R2PA 14 MHz SSB /am Sent
31.07.2022 15:37 G4COR 7 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 15:39 UA0TP 7 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 15:41 RA6ADQ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 15:42 UI4I 7 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 15:44 R2GCV 7 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 15:45 RZ9WA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 15:47 UN8FL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 15:49 MM0CPZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 15:50 RM4C 7 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 15:52 R8CEK 7 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:08 HA3PT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:10 DL7URH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:13 DM4SH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:15 KF2O 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:16 R0CBS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:18 W2WC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:20 IW3GJF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:22 PD2HAB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:26 LZ1DD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:28 R2DMV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:30 IZ7AUE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:32 DK7ZT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:35 IK7RVY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 16:39 ON4CHJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:00 LZ3DC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:01 R9MBC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:03 DK3JW 14 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:21 R7IW 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:23 UB3PAQ 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:24 RZ3ZZ 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:26 RU3OZ 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:29 R4IQ 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:30 RA4HG 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:32 R2GCV 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:33 R1CBV 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:34 UA1CLK 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:35 RC5F 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:36 EW1P 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:37 UA9WM 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:40 R3WI 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:40 RU4CM 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:43 RA4LAG 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:45 RN9CA 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:47 R2AGS 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:49 RU3X 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:52 UA3GJM 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:53 UA6EU 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:54 UA8J 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:56 R6DHI 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 17:57 R2APD 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 18:00 RM9WF 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
31.07.2022 18:46 UA3GX 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
31.07.2022 18:48 RZ3EA 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
31.07.2022 18:48 UA3GX 3.5 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 18:50 D1IKA 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
31.07.2022 18:52 RX4D 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
31.07.2022 19:10 R1TET 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:10 RU4N 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:11 RV3DCM 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:12 DL7BO 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:12 DM2RN 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:13 UA4AF 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:14 RM9X 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:14 RX9WN 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:14 UA3WCF 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:14 UA6EED 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:15 RA3ZH 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:15 UA3LID 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:16 RN6AN 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:17 RA3ST 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:17 RZ1KPW 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:18 GW4BKG 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:18 IZ0AEZ 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:18 LZ2DB 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:19 RN6CH 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:20 RA3RGQ 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:20 UA2FAT 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:21 UB1AHX 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:22 RW1QN 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:22 YU7FW 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:23 UT8MZ 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:25 EW2K 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:25 UA9AOY 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:25 YU2TT 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:26 UA3LNM 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:27 DL1RI 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:27 LZ2AF/2 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:28 SM2CSX 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:30 YO2CEQ 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:31 RU1NU 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:32 IW2FUT 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:32 R6DFO 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:33 EA7GTJ 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:33 UA3UCD 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:34 UA6AKD 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:35 RK3ZB 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:39 R1BFL 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:41 D1M 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:41 PA3BNT 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:43 EU1RQ 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:49 RD3MF 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:51 DH6BH 7 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:55 DL9LM 14 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:56 YU2TT 14 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 19:58 YO2CEQ 14 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:02 DM2RN 14 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:04 RA6AGR 14 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:06 DL4WG 14 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:07 OM3TGK 14 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:10 LZ1VFM 14 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:11 IZ2IVK 14 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:12 YU6DX 14 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:16 JA2ORW 14 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:17 S52ERN 14 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:19 DK1HW 14 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:26 D1M 3.5 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:26 R5FQ 3.5 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:27 UA1NAN 3.5 MHz CW R752MAK Sent
31.07.2022 20:38 UA1AUW 3.5 MHz CW R752MAK Sent
02.08.2022 14:22 EW2R 7 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 14:27 YL2TQ 7 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 14:41 UA4LYY 7 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 14:59 LZ3SM 14 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 18:38 RZ3AEN 3.5 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 18:53 RA3RPW 7 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 18:57 EW2R 7 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 19:00 UR6INY 7 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 19:01 UA3GX 7 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 19:03 RU7N 7 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 19:05 R2BZ 7 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 19:09 UA3UCV 7 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 19:14 RO9O 7 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 19:16 UT3IG 7 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 19:18 OK2MEV? 7 MHz CW UE75AIR Sent
02.08.2022 19:20 RZ3MM 7 MHz CW UE75AIR Sent
06.08.2022 10:49 R6DCU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 10:51 UA1AQC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 10:52 RC0JD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 10:55 RD3TDE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 10:57 RV3DBW 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 10:58 UA3AVY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 10:59 R2BP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:00 RU9FM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:01 R7NY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:02 RW3TY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:04 RK4P 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:05 RW1AX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:07 ES2TT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:13 EA1AHY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:14 RV3F 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:15 UA4APN 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:16 R3WI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:17 RA9CAD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:18 R3PLT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:20 R4UAS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:25 R2DK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:26 UA3IAP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:35 UA3PRS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:37 UA3POG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:39 RD3FC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:41 RA3ZH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:43 UA4CCH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:44 RN3FS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:45 UA6FD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:48 RA3TLO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:50 RZ1AR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:51 S51TA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:53 R4HHG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:54 IW3RPW 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:57 R2DRY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:58 UB3IBG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 11:59 R9DZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:00 R2ZDM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:02 YU2TA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:05 RW6MAO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:10 R1MO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:16 PD2ROY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:18 PC4H 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:19 RW7KO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:20 RV9DD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:21 RX4AF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:23 SP4FEU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:26 RW4HBD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:27 EA3VM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:28 UA1CCC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:35 DG2YFZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:37 SP8QC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:40 RN3QRY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:41 RV7C 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:42 M7BPR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:45 RU4D 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:47 RZ7KR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:53 RA4FAU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:56 PA1SSB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 12:59 ON6DSL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 13:04 YO3CBS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 13:07 IZ5JNO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 13:08 R4YAJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 13:09 GI5RPG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 13:14 4Z4DX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 13:16 R6BH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 13:23 SP7AZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 13:25 R9YQ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 13:30 SP7AZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 13:35 UB9UZA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 13:39 RN6HGI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 13:40 YT5DL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 13:52 R8CEK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:01 F4KLR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:04 LZ1PRT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:12 R9ON 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:14 YU7RPQ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:19 UI4I 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:21 DL4LGV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:25 S51UN 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:31 DL1HRN 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:35 RX6AJY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:37 ON4JPV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:38 DH1HF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:41 R0AS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:42 S51UN 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:46 DL5JBW 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:48 UA9LL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:49 R6ML 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:55 DL3ANK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 14:59 R7KM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 15:03 R4FBG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 15:07 PA1AT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:32 DG1DAJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:40 R1IV 18 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:41 R6AC 18 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:42 YO4DG 18 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:43 9A2TE 18 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:46 EA3ZD 18 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:50 R2BP 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:52 R8CEG 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:53 R9DZ 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:54 RY9C 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:55 R7GH 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:56 D1IJZ 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:57 EW8FG 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:58 R2DRE 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 17:59 RM8W 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:00 UA6FD 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:01 RA9AJ 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:02 R6LIG 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:05 R3KHR 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:07 RU3X 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:10 UA6BGM 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:11 R6BH 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:12 RL3K 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:13 RM4C 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:14 RA1WZ 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:15 RX9WN 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:17 UA4NBA 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:21 R2DSR 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:22 RA3VX 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:23 RU3DNN 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:28 HA7TM 28 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:29 DG2YFZ 28 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:32 PS7KM 28 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:33 DH6BH 28 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:35 HG5OEV 28 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:39 PA0WCH 28 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:41 DO7MGA 28 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:48 UA1ORK 21 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:53 DB8BT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:56 IV3IUM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:56 R2AEP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 18:57 RA3ZK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
06.08.2022 22:22 HA3GO 3.5 MHz CW R752MAK Sent
06.08.2022 22:29 G0EQC 7 MHz CW R752MAK Sent
06.08.2022 22:30 D1JW 7 MHz CW R752MAK Sent
06.08.2022 22:30 EA5DF 7 MHz CW R752MAK Sent
06.08.2022 22:32 OM0EE 7 MHz CW R752MAK Sent
06.08.2022 22:34 SP3BLK 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 09:59 M0BEW 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:01 RA4LY 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:03 SV2AEL 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:05 DL1TKL 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:14 R4FDD 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:17 R1CCE 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:18 SP9AK 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:20 UA4FEN 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:21 R4UAL 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:22 DM1YS 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:26 LA2VRA 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:29 RZ4M 21 MHz MFSK R752MAK Sent
07.08.2022 10:33 EA3VM 21 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:43 YO4NF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:44 RL3ZA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:45 UB7KCK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:46 RT2H 144 MHz FM R752MAK Sent
07.08.2022 10:47 RZ7KR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:49 SP6RCK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:52 RZ7KR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:53 RA4LCG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:56 RA3TRR 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:57 RA1WZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 10:59 R6LIG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:00 PB0ACU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:01 RX9ATX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:02 PB0ACU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:05 SP4MPH 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:11 SP2CBS 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:16 EA5RR 14 MHz MFSK R752MAK Sent
07.08.2022 11:16 RA4UIV 14 MHz MFSK R752MAK Sent
07.08.2022 11:17 G4EKJ 14 MHz MFSK R752MAK Sent
07.08.2022 11:18 DL5BCF 14 MHz MFSK R752MAK Sent
07.08.2022 11:20 EA1Y 14 MHz MFSK R752MAK Sent
07.08.2022 11:20 MW7TTA 14 MHz MFSK R752MAK Sent
07.08.2022 11:21 RA3TIO 14 MHz MFSK R752MAK Sent
07.08.2022 11:27 DL1SWB 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:29 SP3EMA 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:31 DH8BAC 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:32 UA3NFG 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:33 RX9ATX 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:35 EA1GY 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:36 DO2SBS 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:39 RV9CM 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:41 OZ7FOC 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:42 UA2FF 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:43 ON4APU 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:44 RA9CUU 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:45 ON4APU 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:47 RA4HEV 28 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:57 M7VMB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 11:59 R1WBJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:01 DH8BAC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:03 RJ3T 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:06 DH8BAC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:07 R6AC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:11 RV4CC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:22 HG3FNM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:23 RW9TA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:25 DH0GBC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:26 R7BI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:29 RM1B 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:31 UB4HTA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:32 4Z4DX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:37 R4RL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 12:39 DG0OCZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
07.08.2022 14:23 OM7AW 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:24 IK0OFI 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:24 RW0AJ 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:25 DL1ROT 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:26 RA6FC 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:27 R8MB/1 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:27 RK4P 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:28 OK1LNC 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:28 PA2DK 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:29 DL1ASP 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:30 OH3GZ 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:31 UA0WZ 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:32 F6IIA 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:33 OK1OFM 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:33 OK4RQ 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:33 UA9T 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:34 HA8FY 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:35 F5SGI 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:35 RA4ACX 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:36 UA9AR 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:37 R4WDX 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:37 RN6HGI 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:38 YU7JB 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:39 DC2CW 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:40 G3OCA 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:40 OK2BZ 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:41 SM1TDE 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:43 G3FYX 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:44 YU7CQ 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:44 Z35W 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:45 UA6AHU 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:47 VU2KJB 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:48 RN6AM 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:48 UN4PG 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:50 DL1RI 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:50 DL6UKL 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:51 EI7CC 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:52 R0WD 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:53 LZ1MS/P 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:54 IV1WGX 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:55 YU1XO 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:56 DL9LM 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:56 R0AS 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:58 DL5KMS 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:58 G4ZIB 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:59 I1RJP 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 14:59 R4WDX 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:00 HA8TG 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:01 HA5OZX 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:03 IK6CAC 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:03 UA3TCQ 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:04 HA5AJZ 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:04 RZ1BY 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:06 DF5QC 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:06 ER2FA 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:07 DF5WBA 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:07 DL6NCY 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:08 DL2RSH 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:09 OK1BR 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:11 F6GCI 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:12 DK5FN 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:13 OK2QX 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:14 G4PVW 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:15 UA9FEQ 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:17 R7KS 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:18 RD3MF 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:19 4Z4DX 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:19 YU1LM/QRP 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:20 DH7SA 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:21 LZ1VR 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:22 OK1DOL 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:23 DF6QB 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:23 OK1IWS 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:24 UA6YX 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:25 DF1AMB 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:26 DF2QO 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:27 RA9FBT 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:28 9A2IK 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:30 JA2DHX 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:32 PA0B 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:33 R1ZCV 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:36 YO7AOT 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:37 HA2EOU 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:37 UA0AGC 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:38 DL8WEM 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:39 I3FIY 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:39 ON3ND 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:40 YU2TT 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:41 OM3CND 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:42 DE5WLL 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:44 DL5BCF 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:45 IK4WKU 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:46 ON5CAZ 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:58 R1CCE 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 15:59 RN4ZT 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:00 RA6FC 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:00 UA3GX 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:01 EW2R 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:01 R5DT 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:02 RU9CZ 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:02 UA1TES 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:03 OM3CND 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:03 R1NO 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:04 RD3MF 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:05 R1TET 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:05 UA9OFH 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:06 RW3KE/M 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:07 R4WDX 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:07 RA1AGJ 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:07 RK3DBK 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:08 RA9FBT 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:10 RA6AY 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:10 UA2FDM 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:11 R2DQC 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:11 RA3TW 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:11 UA3AKO 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:12 OH6NPV 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:12 RN6AM 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:12 UA4NBH 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:13 DL1ASP 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:14 RN3W 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:15 R2SW 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:16 RA1QLC 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:16 RU3WR 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:17 D1M 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:17 OM7AW 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:20 RK4F 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:22 RV3ANI 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:22 SM3NXS 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:23 R6AY 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:24 EW8OC 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:24 RK9AP 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:25 EW6RU 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:26 EW1CY 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:26 R2PU 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:26 UA9UFG 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:27 RV3A 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:28 R7NF 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:29 R3OM 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:29 UA9CNX 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:30 DM2RN 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:31 DL8UAT 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:33 S54FK 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:34 UA4WBV 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:47 RZ3DY 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:47 UA4C 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:48 RK3DBK 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:48 UT3IJ 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:49 R2FBY 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:51 RC8SC 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:51 UA2FAO 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:52 IV3SKB 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:52 R1CF 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:52 RK6LX 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:53 RM9WF 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:54 SP5PDA 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:55 RA6LGP 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:55 UA3RBM 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:56 R4FBG 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:56 RU4D 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:56 UX2IQ 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:57 RK9AP 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:58 RX1AK 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:59 IK6DLK 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:59 R2ZR 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 16:59 RA4CW 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 17:01 RX3AFT 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 17:03 UA3YAJ 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 17:11 R3PIB 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 17:11 UA3UBT 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 17:12 RD3DX 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:04 RA3ZUX 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:04 UN7AS 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:07 R3FO 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:08 R3XCK 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:09 RJ6B 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:09 RO5O 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:10 OM3CND 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:11 R3TKS 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:11 R6FHJ/3 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:12 R6LI 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:12 RA3ZGG 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:13 R2RBD 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:13 RA3RPN 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:14 R2DKD 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:14 RZ3QL 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:14 UB4FBL 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:15 RA3ASS 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:16 RA5CC 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:16 UB4YCK 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:17 RA6CP 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:18 RC8SA 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:18 UB1NDM 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:19 R2BBT 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:20 RA6WJ 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:22 R4FCE 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:24 R7LHG 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:26 R6PAT 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:27 RW3DZ 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:28 R4CGK 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:28 UA1CDA 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:29 RA5BC 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:31 R3DCC 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:32 UA3UCV 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:33 RW2H 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:34 R1BJM 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:35 RA1ALH/QRP 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:36 UB6LEJ 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:37 RX3OL 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:38 R2DQA 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:46 RM5W 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:47 UT8IIC 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:48 UA3DVC 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:52 DL1HRN 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:53 R1ZBU/3 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:53 R2DDP 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:53 UA6BH 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:54 R2DKK 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:55 UA3DOM 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:56 R3DAG 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:56 R3OM 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:57 D1DBM 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:57 RV3DCM 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:58 RA4UER 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:58 UA3WCF 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:59 RA3RLJ 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 18:59 UA3DNH 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:00 DL1CC 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:01 EW2R 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:01 R3RAF 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:02 RV3A 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:02 UA3GX 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:03 RN6AM 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:07 RA6ADQ 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:08 R2RBR 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:08 UA6AKD 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:09 RN6HGI 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:09 UA1OND 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:10 US6ICU 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:11 RW4CA 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:12 R2ZR 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:12 R9GG 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:13 R1BLO 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:16 RA4UIV 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:17 UB1AHX 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:18 RZ3DJU 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:40 RA6FEH 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:40 RA6FEH 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 19:57 UA3SCU 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 19:59 RW3YS 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 20:00 UA4FDR 7 MHz SSB R752MAK Sent
07.08.2022 20:05 UA3GDU 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:06 HA0VI 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:07 YU7OQA 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:08 OM2AM 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:10 DL1CC 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:10 UA3GDU 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:10 YU7AEC 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:11 UA6XY 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:12 R2AKN 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:13 LZ2GG 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:13 RU3UR 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:15 RA4UIV 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:20 YL2PP 3.5 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:21 LZ3YY 3.5 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:24 RA4UIV 3.5 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:24 RT6C 3.5 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:25 OM3CND 3.5 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:26 YT1T 3.5 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:28 DL1CC 3.5 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:28 OK2WX 3.5 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:29 R7NY 3.5 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:30 R3VR 3.5 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:31 DL1ROT 3.5 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:38 RT6C 1.8 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:41 YT1T 1.8 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:48 YT1T 14 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:54 OM0EE 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:58 OM3TBG 7 MHz CW R752MAK Sent
07.08.2022 20:58 YT1T 7 MHz CW R752MAK Sent
13.08.2022 11:23 DO1WBL 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:26 SP6AXW 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:27 OM7OM 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:29 JK1EXO 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:31 UA2FF 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:34 R6DV 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:35 F6DZU 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:35 R6DV 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:38 HA1DCQ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:39 EA3HMM 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:41 R6DV 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:50 HG8LXL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:51 IZ8VYU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:52 R9JAA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:54 IZ8VYU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:54 RA3QOP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:55 R0SAU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:57 E76C 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 11:59 RG0S 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 12:05 SV2AJX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 12:07 EW8AP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 12:09 R9MJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 12:16 S51PV 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 12:17 R6DP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 12:26 SP6DVP 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 12:27 EA1BPA 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 12:31 RA0WHE 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 12:33 JR6JFR 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 12:34 SP3EMA 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 12:36 9A3DVE 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 12:49 F1PKH 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 12:53 OK2SGY 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 13:00 EA3HKA 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 13:02 IW0UWE 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 13:05 F5GPE 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 13:07 UA6HI 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 13:16 R7HC 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 13:20 F1GRH 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 13:28 OK1IWS 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 13:30 OK1DOL 21 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 13:41 DL1YFS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 13:48 DF1SD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 13:51 RA4AAT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 13:55 YB3COY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 13:57 9A7Y 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:01 KL7TC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:03 DK1CO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:08 R3GI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:10 R0DZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:15 R4ADO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:16 OE6TNO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:17 RD0B 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:29 DL5SUA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:31 PD7JLP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:49 UN7PME 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:51 RA6LTD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:54 R4CGQ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:55 RW4HM 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:56 RA4CA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 14:58 RQ9O 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 15:00 UB4HPQ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 15:02 R3PLN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 15:02 UB4HPQ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 15:08 R2PU 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 15:10 RA9CAD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 15:15 HG3FMZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 15:22 A41ZZ 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 15:22 IW8AOF 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 15:24 DG0JK 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 15:29 DM1AD 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 15:31 IK8UHE 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 15:33 II5SMM 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 15:34 G0IXE 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 15:58 DK9ZQ 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 16:00 M0IYI 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 16:04 RK4UZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:06 IZ0MIT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:07 RC8SJ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:08 UA9WM 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:09 RG3M 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:10 RN9CA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:12 RN3OX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:13 R8ACF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:14 RA4HEV 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:15 R6LI 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:16 UA3ZMQ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:17 R9JAA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:19 DJ1AA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:20 RD3TBQ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:23 UA9MMZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:24 RM9RZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:25 R2DSA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:26 UA9UFG 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:28 R8CFJ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:30 R9DZ 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:33 R6MT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:34 RN3ZHL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:36 RU4I 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:37 RA9UAD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:40 RF9C 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:41 RM9RZ 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 16:52 RK6ADN 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 16:53 S59WT 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 16:54 GU5WZY 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 16:55 ON7LO 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 16:59 OK1HEH 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 16:59 SV8JNR 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 17:01 IZ3GNG 14 MHz MFSK R752MAK Sent
13.08.2022 17:06 SP8QC 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 17:09 UA3LRN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 17:10 UA3AVY 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 17:11 R6ML 7 MHz FT8 R752MAK Sent
13.08.2022 17:12 RO7L 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 10:32 R0WA 24 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 10:38 SP6DVP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 10:42 RN1NHB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 10:44 YO3GNF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 10:45 R9LM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 10:54 DQ5R 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 10:57 G4HUE 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 10:58 EW8DU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:00 EW8DU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:00 YU2TA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:01 YU2TA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:04 RW9AZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:06 RA6ADQ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:08 UA6ANQ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:12 IZ8DBJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:13 IZ8DBJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:13 RA2FU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:20 SV2AEL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:22 RA2FU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:24 R1YY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:29 UA6EU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:33 OZ1BJF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:35 SP6SOZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:36 RN8C 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:43 OK1HEH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:49 HF7X 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:52 F1NQP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:54 UA7KO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 11:56 LA2VRA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 12:01 UA0LKD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 12:04 UN7LAP 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 12:06 UB6XCB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 12:14 OM8LM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 12:16 UA3UBT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 12:19 UN7ID 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 12:30 DK5SM 14 MHz MFSK R752MAK Sent
14.08.2022 12:32 UB9HBU 14 MHz MFSK R752MAK Sent
14.08.2022 12:40 YC7LLY 21 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 12:43 JG7SMU 21 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 12:46 RA0FLP 21 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 13:05 OZ9WRH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 13:09 YU2TA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 13:46 JN3SAC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 13:47 OE5ENL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 13:54 DK9BG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 13:56 RA0AER 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 14:01 PP5XA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 14:03 IN3EGC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 14:05 RV9UAF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 14:08 JR7RHO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 14:15 TA2AFA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 14:16 DL5DQZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 14:21 S55SG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 14:28 YT7DX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:01 R3KF 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:02 RA4LY 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:05 UA9FIT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:06 R3ECW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:08 R3NBD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:09 UA3XFO 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:10 R3EDA 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:11 RX9WN 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:13 RA4SAL 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:15 R2AEP 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:18 SQ7MT 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:20 R2BAD 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:26 R3LCW 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:28 R3QX 7 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:45 RK4UZ 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 15:47 UA1OIW 3.5 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 16:06 RN3DN 21 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 16:25 EC3A 21 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 16:30 EA5BM 21 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 16:40 RU3FA 21 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 16:45 EA1AEC 21 MHz FT8 R752MAK Sent
14.08.2022 18:58 R1BGY 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:00 RW3XK 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:02 UC3UAA 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:03 RA3DHS 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:09 UA1ATU 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:11 RK3IT 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:11 RU3ATJ 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:16 RK6CW 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:21 RV3DCM 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:22 UA1D 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:23 UA4PHD 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:25 D0IAB 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:26 RA1AFR 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:28 R4PCB 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:28 UB3ZGY 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:30 UA4FET 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:32 ER5DX 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:34 RX1CR/3 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:35 R1MW 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:36 UB6JN 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:39 RW3ACQ/1 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:40 D1IGZ 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:42 UB1APL 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:46 US6ICU 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:48 R1CCR 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:49 RZ1AN 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:51 R4ZZ 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:55 R3KRP/P 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:56 R6DRR 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 19:58 R7QR 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 20:02 R1BKF 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 20:05 RW6YT 7 MHz SSB R752MAK Sent
14.08.2022 20:12 RX1C/3 3.5 MHz CW R752MAK Sent
14.08.2022 20:13 RM5F 3.5 MHz CW R752MAK Sent
14.08.2022 20:13 YO6ZS 3.5 MHz CW R752MAK Sent
14.08.2022 20:27 IK1CJO 14 MHz CW R752MAK Sent
14.08.2022 20:29 YU1LM/QRP 14 MHz CW R752MAK Sent
14.08.2022 20:30 I1RJP 14 MHz CW R752MAK Sent
14.08.2022 20:30 YU5T 14 MHz CW R752MAK Sent
20.08.2022 09:43 DO1MDO 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 09:46 UA4NX 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 09:49 S52D 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 09:53 RC6D 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 09:54 RV6MX 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 09:55 RA6HN 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 09:57 RA0AER 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 09:57 RA6HN 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 09:59 DO7ES 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:00 SP5CJQ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:07 SP9AK 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:08 SM7WNM 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:14 YU7NW 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:15 S55DX 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:19 OZ4AED 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:20 R7KM 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:25 RZ7KR 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:31 F5OWK 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:33 R8OAE 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:37 RA3ZH 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:39 R6ML 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:41 4Z5PT 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:47 YU1FW 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:49 IT9IAU 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:49 UI4F 7 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 10:50 UN7PNF 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:52 YO9AFT 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 10:54 UB1ALB 7 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 10:58 4X5MZ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:06 D1IJZ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:08 R0AJQ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:11 UA6ABL 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:13 RK6BCP 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:15 S52D 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:20 OE3EPW 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:22 OD5ZZ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:26 IW8AOF 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:30 EA7HY 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:34 IZ8VYU 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:44 HG3FMZ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:47 JA2HYD 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:51 OK1UYR 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 11:55 SP6RCK 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:01 OK2DIK 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:04 SY2APF 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:09 R6LKV 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:21 YU1FW 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:24 YC8CGZ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:27 SP7HOV 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:27 UB5MCC 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:29 SP4NKU 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:29 RN3AOJ 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:30 UP5Z 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:31 RN3RQ 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:31 R5ZF 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:33 UA3MAN 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:34 RA3PSH 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:35 DK5AI 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:35 R2DNW 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:36 R6DP 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:36 R5VBC 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:38 RW3PL 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:39 F1TRF 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:39 R3KDT 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:40 DL7VOG 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:40 D1DBM 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:42 IK4LZH 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:43 RX3PQH 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:46 RW3YC 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:47 R3LAP 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:49 RJ3ZZ 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:50 R2BEQ 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:51 JR4GPA 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:52 RZ3BP 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:53 UB3YCP 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:56 RW7KO 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 12:56 UB3AWF 3.6 MHz SSB UE75AIR Sent
20.08.2022 12:59 YL3AKH 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 13:08 DL2HRT 21 MHz FT8 R752MAK Sent
20.08.2022 13:26 R2RBD 7 MHz SSB R752MAK Sent
20.08.2022 13:30 R3RG 7 MHz SSB R752MAK Sent
20.08.2022 13:30 RA4LNH 7 MHz SSB R752MAK Sent
20.08.2022 13:34 UB1ALB 7 MHz SSB R752MAK Sent
20.08.2022 13:36 R9FDM 7 MHz SSB R752MAK Sent
20.08.2022 13:39 UB6LTZ 7 MHz SSB R752MAK Sent
20.08.2022 13:40 RV3QP 7 MHz SSB R752MAK Sent
20.08.2022 13:41 RA4CGC 7 MHz SSB R752MAK Sent
20.08.2022 13:44 UA4PRU 7 MHz SSB R752MAK Sent
20.08.2022 13:45 RU2FR 7 MHz SSB R752MAK Sent
20.08.2022 13:46 R3PBG 7 MHz SSB R752MAK Sent
20.08.2022 16:08 YU7BB 21 MHz CW R752MAK Sent
20.08.2022 16:09 LZ3SM 21 MHz CW R752MAK Sent
20.08.2022 16:09 LZ3YY 21 MHz CW R752MAK Sent
20.08.2022 21:36 RA6MQ 14 MHz CW R752MAK Sent
20.08.2022 21:42 UA6Y 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 13:17 8H77I 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 13:19 RA6Y 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 13:20 RY7KW 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 13:56 R1CCE 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 13:57 OK2BOB 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 13:57 RW9RN 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 13:58 SM2CEW 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 13:59 E71GJK 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 13:59 UA3TCQ 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:00 OE5HIL 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:00 YT7WA 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:03 I2JSB 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:04 R7NF 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:05 OK1WVS 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:06 UN5P 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:07 DL2YCK 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:08 RX6FJ 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:10 DL1BWU 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:11 UA6YX 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:12 G0TUE 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:13 RA9UO 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:17 IK2XDF 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:19 E71GJK 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:20 DM3ZM 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:26 DL1ROT 21 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:32 HA2EAV 28 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:40 R4ADC 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:41 UT3IJ 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 14:50 UA3ZRO 7 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 14:51 R3KFM 7 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 14:53 UA3ZDG 7 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 14:55 R3ZD 7 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 14:58 R5ZF 7 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 14:59 RA1QV 7 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 15:00 R3WAY 7 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 15:45 DM2RN 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 15:46 LZ2GS 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 15:48 YT1NM 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 15:49 RW6AV 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 15:51 RZ3MM 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 15:51 UA6XBV 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 15:52 R7KA 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 15:55 DL2JQT 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 15:56 LZ2JB 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:00 S55D 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:00 YU7CQ 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:01 OK2MDI 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:02 S54X 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:03 RA6FC 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:06 DL1HTL 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:06 LZ3AN 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:08 HA1TG 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:09 YT7RR 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:11 HA3HS 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:11 LZ5PL 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:14 RX7A 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:16 DL2AVH 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:18 F5JRY 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:18 RA3TO 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:22 VU2TMP 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:23 DK8AH 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:26 LZ1BY 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:26 OK1OFM 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:26 OK4RQ 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:27 RN6HGI 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:31 OK1MI 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:32 ON5CAZ 14 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:41 DL3AMB 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:42 RU9AD 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:46 OM7AW 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:46 RT4M 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:47 OH3GZ 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:49 LZ2GG 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:50 R6AU 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:50 RA1QV 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:50 UA4UCW 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:51 R6KDX 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:52 R1TET 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:52 RA3PN 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:53 RD3XX 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:53 UI4H 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:54 RW6AVK 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:55 RK6J 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:55 RM0RZ 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:55 RN0RZ 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:56 RX3DTN 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:57 S51DX 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:58 R3RB 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:58 R6AU 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:58 S51LGT 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:59 HA5MA 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 16:59 R7KA 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:00 R6FIE 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:01 DM1RN 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:01 RZ3ELE 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:02 LZ2DD 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:03 R2DA 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:03 RW4CUO 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:04 R1TET 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:05 SP8GSC 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:05 YT1NM 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:06 EA1DD 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:08 RA1TJ 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:09 RY3D 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:10 R9XAL 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:11 DL2AR 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:11 HA8GY 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:12 LZ1BJ 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:12 R3FO 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:13 R3RAD 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:14 R3EV 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:15 EW1CY 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:16 D0IVX 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:17 RA3DEG 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:18 RA3QBQ 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:18 UA3DUV 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:19 I0KHY 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:19 R1CAT 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:20 YO8BGD 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:21 R3LO 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:22 R2DMV 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:23 RA3RTG 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:24 R6DFO 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:24 RO5O 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:25 RO1M 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:25 UN0OA 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:26 UA1QW 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:26 UD4F 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:27 RM2Z 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:27 UG3A 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:30 RL3DD 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:31 RL3DD 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:31 RW6PA 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:32 UA6LHJ 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:34 UA4FET 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:34 UN7OGG 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:37 RU3AL/3 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:39 UA3DCE 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:40 UA3WBC 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:43 9A/DL6KW/P 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:43 R7NY 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:45 R1QE 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:47 OK/DH2URF 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:49 HA1AH 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:50 OM3YCA 7 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:55 RM9RZ 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:57 R9AB 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 17:57 RN7A 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:00 DL9MS 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:01 RA6FC 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:01 RC5F 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:02 RA3SK 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:02 YO6ZS 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:03 UT3IJ 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:03 YO6KPT 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:04 RZ3DCK 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:05 RA3PN 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:05 UA4CTE 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:06 RK6AH 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:09 RN6K 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:09 YO6ZS 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:10 RU9CK 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:11 RW3ZO 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:12 R1ZD 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:13 R2DQC 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:14 RY3D 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:15 R3UCO 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:15 RA1QV 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:17 RA3QBQ 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:18 RV6AGC 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:19 RZ6LY 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:19 YT1NM 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:20 IK6HSM 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:21 HA5OV 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:21 UA9UFG 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:23 R1TET 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:24 UA2FF 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:25 UA3WBC 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:26 RN3N 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:26 UA3TCJ 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:27 RW1CF 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:28 RZ3AEN 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:30 HA3LN 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:31 R3EV 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:31 RA3YDA 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:32 SV2ERN 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:35 IZ2AVK 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:35 R3FO 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:38 DL8FMA 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:39 RA3RPW 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:40 DL1BUG 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:41 UA3TJF 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:42 RA6Y 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:42 RZ3MM 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:45 HA7SN 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:46 UA6LLX 3.5 MHz CW R752MAK Sent
21.08.2022 18:50 R4HHC 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 18:51 RX3QKW 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 18:52 RA1Q 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 18:52 UR6MA 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 18:54 D0IVX 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 18:54 RC2Y 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 18:55 UA4FCS 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 18:56 UB6LQV 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 18:59 R2DWG 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 18:59 UB5MCC 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:01 UA3YFL 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:02 EU6BL 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:03 R4HIU 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:07 R2DOV 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:09 UB4PIY 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:10 UD6ACI 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:11 R3CL 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:11 R6AU 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:11 UA3LTV 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:14 R1CAZ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:14 US4MAU 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:15 RA6AJ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:16 RA6FIF 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:17 UA3PTK 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
21.08.2022 19:18 UR5MNB 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
27.08.2022 10:29 RA9CAD 18 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 10:30 SP6RCK 18 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 10:33 UN7BY 18 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 10:36 IZ8OFO 18 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 10:37 R4CN 14 MHz SSB R752MAK Sent
27.08.2022 10:39 RA4HG 18 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 10:40 S52D 18 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 10:41 DL1PAB 18 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 10:42 YL3AKH 18 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 10:56 R8AGW/P 14 MHz SSB R752MAK Sent
27.08.2022 10:58 LZ5TS 14 MHz SSB R752MAK Sent
27.08.2022 11:00 RU4LA 14 MHz SSB R752MAK Sent
27.08.2022 12:09 R2AEY 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:10 DL7CDU 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:10 UA9AOY 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:11 R2DWC 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:12 RV3FQ 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:13 UI8U 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:15 RY3D 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:16 R2DWG 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:16 UA4WJ 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:17 UA4PKX 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:18 RA3AOW 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:18 YL2SW 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:19 R4DI 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:19 RU3P 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:19 UA6ADC 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:21 R5AK 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:21 RK6AFY 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:22 RA3XEG 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:23 R8DL 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:24 UA4CKC 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:26 RA6CX 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:26 RA9CAD 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:26 UA3DQI 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:27 RW6DD 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:27 UA9OME 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:28 R9AB 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:28 RM3DM 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:29 RV9CHB 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:31 R300NT 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:31 UA9CVQ 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:34 RW3PX 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:34 UN7ZH 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:35 R3PIZ 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:36 OK1IWS 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:37 R9FCZ 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:38 OK1DOL 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:39 R6DR 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:40 OM3CND 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:42 UA0SU 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:45 DL1SVI 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:46 F5ZO 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:47 IZ1GRH 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:47 PD4TZ 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:48 UA3PY 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:50 RD3AKB 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:51 DL1SVI 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:57 RM9RZ 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 12:59 RV9LI 14 MHz SSB /am Sent
27.08.2022 13:28 JR4GPA 21 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 13:48 JR7RHO 21 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 13:56 9A4ZM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 13:57 RZ0SW 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 13:58 YT1T 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 13:59 PF1B 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:01 DG3NCZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:03 JR5XPG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:05 DH5BM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:15 F5PZT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:18 F5MXH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:19 SV2MJY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:20 OE1SGU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:22 RZ4HU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:24 DG0EF 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:27 DK8IZ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:28 MM0HVU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:29 LA2GCA 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:35 IW2BAI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:41 LZ3CB 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:44 DK4RH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:46 DH8AMG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:53 DL2HRT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 14:59 RX9KJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:04 UB8A 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:07 YU9DX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:10 DL1SVI 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:15 OZ0A 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:17 IZ2FNS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:18 UN7CBY 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:22 YB9BUD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:30 ON9KM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:34 DH3PL 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:39 YO7LBX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:42 F6DZU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:48 UA9JNG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:50 RA9J 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:52 PD7BDN 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 15:54 M0DMJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 16:00 EA2RCU 21 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 16:05 RY9C 21 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 16:06 R9SH 21 MHz FT8 R752MAK Sent
27.08.2022 16:14 RW8T 21 MHz FT8 R752MAK Sent
28.08.2022 14:53 R0SBI 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 14:53 R6AF 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 14:54 DL1OFD 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 14:55 RX3ALO 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 14:55 UN0OA 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 14:56 DL1USB 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 14:56 R9FO 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 14:57 LY2BNL 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 14:58 OK2BNC 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 14:58 PA3BNT 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 14:59 OK2QX 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 14:59 UA9UFG 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:01 DL1SWT 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:01 PI4AAG 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:02 R3PMB 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:04 OK1PC 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:05 DL1AXX 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:05 DM3AZ 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:06 DL5ZL 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:07 R9UG 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:07 RW3XW 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:08 DL1AZZ 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:09 DL1ASP 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:09 OK1MI 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:10 DF5WBA 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:10 HA6VH 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:11 OK1DOL 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:12 IK6ITF 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:12 LZ1BY 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:12 OK1IWS 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:14 I7CSB 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:14 IK1AAS 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:14 LZ5PL 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:15 DL4CF 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:15 HA6OZ 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:16 RW0AJ 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:17 R4WDX 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:17 YU7FW 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:18 RA0AY 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:18 UA6XO 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:19 9A2UI 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:19 R0AF 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:20 DF6QB 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:21 LZ1VKD 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:21 OK1MDK 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:21 SP3BLK 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:22 UA9OFH 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:23 RA9FFY 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:24 DF1XC 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 15:26 OH6NPV 14 MHz CW /am Sent
28.08.2022 19:26 4Z5PF 14 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:26 ON3ND 14 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:28 9A3CN 14 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:28 ON4CLF 14 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:29 IK5MEP 14 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:31 DL9LM 14 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:31 HA3LN 14 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:33 S52RC 14 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:36 DL2JQT 14 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:38 R6HA 14 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:44 YU7GW 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:45 ON3ND 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:47 DL3AO 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:47 HA7BJ 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:48 R2AZK 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:49 JH8GEU 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:50 G0EQC 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:50 OM3CMK 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:54 DL1MDU 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:55 DL6UM 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:57 RW3FB 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 19:58 S57DX 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 20:07 R6HA 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
28.08.2022 20:10 D1NVG 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
28.08.2022 20:11 UA4FDR 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
28.08.2022 20:12 UA4FCS 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
28.08.2022 20:13 R3KX 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
28.08.2022 20:14 LY1ED 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
28.08.2022 20:17 UA3ZIA 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
28.08.2022 20:26 RT1L 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 20:27 RA3LK 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 20:28 R1BC 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 20:28 RX7KA 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 20:38 I1/YO9HHK 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 20:41 G4OGW 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 20:44 LZ2KK 7 MHz CW R752MAK Sent
28.08.2022 20:45 RP77RNPA 7 MHz CW R752MAK Sent
03.09.2022 09:55 RA9CIN 28 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 10:03 DH5BM 21 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 10:06 DM3VPJ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 10:06 RV6F 21 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 10:08 YU2TA 21 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 10:09 LZ1DD 21 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 10:17 DL1NEO 21 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 10:26 G4EKJ 14 MHz MFSK R752MAK Sent
03.09.2022 10:27 SP1TJ 14 MHz MFSK R752MAK Sent
03.09.2022 10:29 G0MLM 14 MHz MFSK R752MAK Sent
03.09.2022 10:30 IT9VCE 14 MHz MFSK R752MAK Sent
03.09.2022 10:35 R6AC 24 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 10:37 OZ7FOC 24 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 10:38 RT3D 24 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 10:49 9A5VLK 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 10:56 DM1YS 14 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 11:01 OK1IBX 28 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 11:04 RT3D 28 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 11:09 HZ1SK 28 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 11:13 RU3FM 28 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 11:21 DO1WBL 28 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 11:25 OM3CND 28 MHz FT8 R752MAK Sent
03.09.2022 14:16 RW3DIA 14 MHz CW /am Sent
03.09.2022 14:18 RV3AJ 14 MHz CW /am Sent
03.09.2022 14:23 F8DGF 14 MHz CW /am Sent
03.09.2022 14:23 UA1QW 14 MHz CW /am Sent
03.09.2022 14:24 PE4KH 14 MHz CW /am Sent
03.09.2022 14:25 F4CVQ 14 MHz CW /am Sent
03.09.2022 18:31 OH6NPV 14 MHz CW R752MAK Sent
03.09.2022 18:33 EA4FP 14 MHz CW R752MAK Sent
03.09.2022 18:34 R1BIL 14 MHz CW R752MAK Sent
03.09.2022 18:34 RA4ACX 14 MHz CW R752MAK Sent
03.09.2022 20:36 YU7VU 7 MHz CW R752MAK Sent
03.09.2022 20:39 LZ1CEO 7 MHz CW R752MAK Sent
03.09.2022 20:44 DL1DXX 7 MHz CW R752MAK Sent
03.09.2022 20:46 9A2UN 7 MHz CW R752MAK Sent
03.09.2022 20:50 YU7OQA 7 MHz CW R752MAK Sent
03.09.2022 20:52 SV2SKD 7 MHz CW R752MAK Sent
03.09.2022 21:05 UB1QBH 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
03.09.2022 21:05 UB3YPD 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
03.09.2022 21:06 RA1TI 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
03.09.2022 21:07 D1NVG 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
03.09.2022 21:08 UB1NDD 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
03.09.2022 21:10 RA3XP 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
03.09.2022 21:12 YT1KC 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
03.09.2022 21:13 RA3DOO 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
03.09.2022 21:15 R3KLE 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
03.09.2022 21:15 UA1OND 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
03.09.2022 21:19 RK4PL 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
03.09.2022 21:20 US8IEX 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
03.09.2022 21:23 UB4RGI 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 09:41 DL1CC 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:41 LZ4UX 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:42 IK2ILH 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:43 UA9T 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:44 UA9JNT 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:45 RW7F 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:46 OM3CND 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:48 OK2ZV 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:48 YU7BC 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:49 RA3AOS 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:50 ER5DX 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:50 RU3EQ 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:52 RN6HGI 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:54 SM0BYD 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:55 RM7G 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:56 4L6QL 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:56 OE5HIL 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:56 RN3BC 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:57 HA0MO 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:58 R5FQ 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 09:59 HA0KHT 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:00 RX6FJ 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:01 YO4RIW 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:04 HA0KLU 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:05 RW3DC 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:06 UA1OOX 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:09 IU6PPX 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:11 E77O 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:12 IK3ELC 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:12 RW3DW 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:16 S59SV 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:18 HA4YH 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:18 SP3BLK 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:20 HG1222BA 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:21 UD7R 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:22 HA6OZ 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:26 HB9/DK6SX 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:26 R2DMV 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:27 HA8TG 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:31 OH3GZ 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:31 UA9CUJ 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:33 DL4AOJ 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:34 HA6PJ 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:35 EI3CTB 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:36 DF6QD 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:39 DL2HRT 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:39 F5BZB 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:44 E7/Z35M 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:44 OH6EHZ 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:45 R7GW 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:46 R3PIB 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:47 YU7CQ 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:50 RM9WF 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:50 YU7BB 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:50 YO8BBU 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:53 9A2AA 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:53 DB1ID 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:53 DL1ASP 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:54 DJ1PQ 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:54 HA2NA 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:55 RY3D 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 10:56 UA6XBV 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 11:00 DF1PY 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 11:05 DK6VD 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 11:06 DL8ULO 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 11:08 F5ROW 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 11:09 YU7CQ 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 11:13 RZ3DBI 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:13 UA3PDU 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:14 R3XCE 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:14 RK3DZH 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:14 UA3PFU 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:15 R3/EW7BY 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:15 RU3AJD 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:15 RW3DKE 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:16 RA3XV 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:16 RZ3DLC 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:17 RU3AJD 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:18 R2DWG 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:18 RA3PQC 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:19 UA3PFH 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:19 UB3PBL 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:20 UB3PBN 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:21 R2DDY 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:22 RX3DAH 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:23 RV3ANU 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:24 RU3AJD 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:26 R3PAH 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:26 RD3AKB 144 MHz FM /am Sent
04.09.2022 11:39 R3PMB 21 MHz CW /am Sent
04.09.2022 11:44 YU1RA 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 11:45 EI7CC 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 11:56 RV6ANI 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 11:58 DL6AAF 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 12:03 DL9NEI 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 12:05 DF8DU 14 MHz CW /am Sent
04.09.2022 17:58 RU7N 7 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 18:00 RD8W 7 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 18:01 9A4EH 7 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 18:04 UD6D/P 7 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 18:17 RU7N 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:18 UB4CKJ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:19 RW4CA 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:20 RZ3A 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:22 R4FCQ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:23 RX3DQH 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:24 R2DUQ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:25 UA6CAO 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:26 RX6ABC 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:28 RA6LUU 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:28 RU3P 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:29 R6LFU 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:31 RN4HID 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:31 UA3UBT 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:32 D1LNR 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:33 UB6HNN 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:35 RW3QSQ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:35 UB3YCJ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:37 RU3DMX 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:38 UA3QJT 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:39 UA4FX 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:40 R3DS 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:41 RV3KN 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:42 RV3ABS 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:43 RZ6HHF 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:45 R6FGU 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:47 R2DQK 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:47 RA6CX 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:48 R1QAM 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:48 RN3KE 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:49 R5DT 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:49 UA3DVN 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:51 RA9VGS 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:52 RA3QRZ 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:55 R9WGW 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 18:58 UA6BLF 3.5 MHz SSB R752MAK Sent
04.09.2022 19:22 UT8MZ 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:25 SM3WMU 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:26 UD3B 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:27 R5FQ 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:28 R5AU 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:28 RN1KA 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:29 OK2EC 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:32 R2RZ 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:33 RD4FD 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:34 OK6DX 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:38 YU1SY 7 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:49 EW6FA 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:53 R1SA 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:54 OM5AA 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:54 RA3PGW 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:55 RM5W 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 19:57 DO2TUM 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:00 UN7LAR 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:01 RU3AL/3 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:05 UA3RFT 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:06 UA1CE 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:08 R2PA 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:09 LY7ASB 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:11 SP7JYM 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:13 DJ3XD 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:13 Z32ZZZ 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:14 DL2YCK 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:14 G0MTN 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:17 E73MW 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:17 EA1NE 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:22 EU1EU 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:22 F6DCQ 3.5 MHz CW R752MAK Sent
04.09.2022 20:23 UI4F 3.5 MHz CW R752MAK Sent
10.09.2022 07:56 YO7LBX 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 08:09 OM7OM 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 08:12 LZ4VR 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 08:25 RG0S 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 08:26 RW3DW 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 08:32 BG7PHA 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 08:38 LZ1AG 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 08:50 UB9USV 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 08:58 UA9YDR 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 09:07 RW9OA 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 09:11 R3DBR 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 09:16 RW9UBP 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 09:18 RV9UAF 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 09:19 RW9UBP 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 09:31 RC5F 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 09:47 OM0AMB 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 09:56 A61R 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 10:15 UA3FO 28 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 11:02 9A1CCB 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 11:03 SP2EWQ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 11:06 SV1EKI 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 11:13 F5RRS 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 11:26 G3EJS 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 11:29 VU2ATN 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 11:43 IK1JNP 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 11:55 EA4U 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 11:56 EB3WH 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 11:57 EA4U 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 12:02 F5GPE 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 12:40 F5TYY 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 12:48 RW0AR 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 12:51 G0ACQ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 12:53 OM1AKD 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 12:59 DL9MS 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 13:04 EA3HKA 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 13:12 DK8CX 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 13:18 PA2AMJ 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 13:22 HA3HT 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 13:24 RA9CEO 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 13:42 BG8GAM 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 13:45 DL7VKH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 13:46 DF9EU 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 13:47 DL7VKH 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 13:50 R0WG 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 13:58 R9OEX 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 14:05 UA6ADC 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 14:06 OM8CD 14 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 14:18 UA6YW 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 14:21 R6AC 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 14:25 UK8FF 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 14:27 F4AYI 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 14:36 YC4AOK 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 14:40 YD3DCZ 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 14:47 R7NA 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 14:55 F6EAO 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 14:59 F4IIX 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 15:06 F8NHF 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 15:07 F4GYM 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 15:14 M3OZP 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 15:16 F4FZR 21 MHz FT8 R752MAK Sent
10.09.2022 16:06 IT9VCE 21 MHz FT8 R752MAK Sent
11.09.2022 17:24 UA9UFH 7 MHz CW R752MAK Sent
11.09.2022 17:25 DL1DUS 7 MHz CW R752MAK Sent

В период дней активности аэроклуба 2-й МАК, на общий вызов работали R752MAK и UE75AIR. Так же использовался позывной R752MAK/am - для общего вызова с борта планера находящегося в воздухе.
В журнале содержатся записи QSO проведённых позывными: R752MAK, R752MAK/am, UE75AIR.
Все QSL карточки были отправлены корреспондентам через QSL-бюро. Кореспонденты не получившие карточки через QSL-бюро, могут получить QSL-карточки директом. Для этого необходимо прислать на email ask@pahomovo.ru свой direct адрес, либо указать его в вашей QSL-карточке.
Прим: Указанные в таблице символы - /am - QSO с планером: позывной R752MAK/am.